Sökning: "Hans Holmberg"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Hans Holmberg.

 1. 1. Ferdinand... they should have called you Caliban : En intertextuell karaktärsanalys av huvudpersonerna i John Fowles roman The Collector och William Shakespeares pjäs The Tempest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Amanda Holmberg; [2019]
  Nyckelord :John Fowles; The Collector; William Shakespeare; The Tempest; Intertextuality; Characterization; John Fowles; The Collector; William Shakespeare; The Tempest; Intertextualitet; Karakterisering;

  Sammanfattning : This essay analyses the two main characters in John Fowles’s novel The Collector and the three characters Miranda, Ferdinand and Caliban in William Shakespeare’s play The Tempest, as well as the intertextual connection between them. The essay is based off the idea of intertextuality, which refers to a connection between texts. LÄS MER

 2. 2. Defensiva luftoperationer : När tröskeln passerats och klockan startat

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Hans Holmberg; [2018]
  Nyckelord :Luftmakt; Tvångsmakt; Defensiv; Luftoperationer; Pape; Gemensamma operationer; Yom Kippur 1973; Oktoberkriget 1973; Ramadankriget; Operation Badr; Operation Gazelle;

  Sammanfattning : Theory of the use of air power in defensive operations is not as developed as in offensive operations. The purpose of this study is to examine if Papes strategies of air power and coercion can be used to analyze the use of air power and its effects in a defensive operation. LÄS MER

 3. 3. Kristologiska och soteriologiska aspekter av det nya perspektivet på Paulus i Gal 2:15-21 och 3:10 : en exegetisk diskussion

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nya testamentets exegetik

  Författare :Martin Holmberg; [2015]
  Nyckelord :The new perspective on paul; det nya perspektiver på paulus; galaterbrevet; gal 2:15-21; gal 3:10; kristologi; soteriologi; varför kristus dog; rättfärdighet; rättfärdiggörelse; laggärningar;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ studie, där James D. G. Dunns och Thomas R. Schreiners tolkningar av vad som enligt Paulus gör att en människa räknas som rättfärdig samt varför Kristus dog utifrån Gal 2:15-21, 3:10 jämförs och värderas. LÄS MER

 4. 4. The use of valuation models by European biotechnology analysts

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emil Holmberg; Hans Jeppsson; [2011-12-22]
  Nyckelord :Rational expectations; Valuation; rNPV; Biotechnology;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 5. 5. THE USE OF VALUATION MODELS BY EUROPEAN BIOTECHNOLOGY ANALYSTS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hans Jeppsson; Emil Holmberg; [2011-12-07]
  Nyckelord :Rational expectations; Valuation; rNPV; Biotechnology;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER