Sökning: "Hans Inre"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden Hans Inre.

 1. 1. Kunskap och verklighet i Erik Olof Burmans doktorsavhandling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Inge-Bert Täljedal; [2020]
  Nyckelord :Burman; Erik Olof; Om kunskapens möjlighet; idealism; subjektivism; kunskap; verklighet; Boströmianism;

  Sammanfattning : Erik Olof Burman, professor i praktisk filosofi i Uppsala 1896–1910, disputerade 1872 påavhandlingen Om kunskapens möjlighet. I en filosofihistorisk översikt finner disputanden enfortgående förskjutning i synen på verkligheten och kunskapens grund, från antikens fokus påen yttre, från medvetandet skild verklighet till en inre, helt igenom själslig sådan. LÄS MER

 2. 2. Ferdinand... they should have called you Caliban : En intertextuell karaktärsanalys av huvudpersonerna i John Fowles roman The Collector och William Shakespeares pjäs The Tempest

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Amanda Holmberg; [2019]
  Nyckelord :John Fowles; The Collector; William Shakespeare; The Tempest; Intertextuality; Characterization; John Fowles; The Collector; William Shakespeare; The Tempest; Intertextualitet; Karakterisering;

  Sammanfattning : This essay analyses the two main characters in John Fowles’s novel The Collector and the three characters Miranda, Ferdinand and Caliban in William Shakespeare’s play The Tempest, as well as the intertextual connection between them. The essay is based off the idea of intertextuality, which refers to a connection between texts. LÄS MER

 3. 3. Fjarill i Gagnef : Reflektioner om hemlängtan, kulturella skillnader och kreativt skapade

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för film och media

  Författare :Aino Löwenmark; [2019]
  Nyckelord :Hemlängtan; musik; kreativ omvandling; praktisk kunskap; kulturella skillnader; förståelse; Aristoteles; Hannah Arendt; Hans Larsson;

  Sammanfattning : I den här essän försöker jag få en förståelse och en inre struktur för mitt yrke och min praktiska kunskap som musiker och sångare i Tyskland. Det handlar om mitt dilemma om att vara utlandssvensk i Tyskland och om min hemlängtan till Sverige. Med hjälp av Aristoteles, Hannah Arendt, Hans Larsson m. LÄS MER

 4. 4. För att alla knän skall böjas för Jesu namn : En studie av bruket och vördnaden av Bernardinus av Sienas tavla med YHS-symbolen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Martin Romatowski; [2019]
  Nyckelord :Bernardinus av Siena; YHS-symbolen; Jesusmonogram; 1400-tal; observansen; predikan; semiotik; semiotisk antropologi; substitution; visuell kultur som skapare av inre bilder;

  Sammanfattning : Den sedermera helgonförklarade Bernardinus av Siena kom att bli en av 1400-talets stora folkpredikanter och spred under decennier av idogt predikande runtom i Italien den religiösa strömningen observansens läror. Ett av franciskanmunkens främsta verktyg för att nå ut med sitt budskap, som syftade till en återgång till kristendomens ursprungliga läror, var att använda sig av en målning med bokstäverna YHS, vilket är en tidigkristen förkortning för Jesu namn på grekiska. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenheter av copingstrategier vid moralisk stress

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elvira Gligoric; Ida Johnson; [2019]
  Nyckelord :copingstrategi; etiskt klimat; moraliskt dilemma; moralisk stress; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Moralisk stress är ett begrepp som först myntades av Andrew Jameton. Hans definition av moralisk stress är när en person vet den korrekta moraliska handlingen i en viss situation, men inte kan agera utefter denna på grund av olika organisatoriska begränsningar. LÄS MER