Sökning: "Hans Klasson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hans Klasson.

 1. 1. Ansgar i svensk protestantisk historieskrivning 1830-1930: En studie i konfessionellt historiebruk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Carl Magnus Sjögren; [2012]
  Nyckelord :svensk-kyrklig identitet; konfessionellt historiebruk; Bilden av Ansgar 1830-1930; nationalism; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Min uppsats handlar om hur svenska protestanter med teologisk utbildning beskrev 800-tals missionären Ansgar mellan 1830 och 1930. Jag har i min undersökning fokuserat på hur man framställer Ansgar som missionär och munk samt vilken roll han tillskrivs för Svenska kyrkan. LÄS MER

 2. 2. Vad kostar äkta? En skärskådning av mötet mellan autenticitet och kommersialism

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Klasson; David Gill; [2011]
  Nyckelord :Företagsledning; Management of enterprises; management; Reklam.; Post-postmodernism; Kommersialism; Autenticitet; Consumer Culture Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : Det existerar en truism inom den konsumentkulturella litteraturen som säger att det föreligger en stark konflikt i relationen mellan autenticitet och kommersialism. Vi vill kritiskt undersöka denna förgivet-tagna sanning, vilket vi tror ger oss underlag till att pröva Douglas Holts förutsägelse om att vi är på väg mot en post-postmodern konsumentkultur. LÄS MER