Sökning: "Hans Kober Edlert"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hans Kober Edlert.

 1. 1. Trapped between two logics: Individual experiences and responses to the introduction of competing institutional logics.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Hans Kober Edlert; [2014-12-05]
  Nyckelord :Organisational change; institutional logics; institutional complexity; experiences; responses;

  Sammanfattning : This paper aims to answers the call within the institutional perspective to move analysis down to the individual level of analysis. The paper is based on a qualitative case study of the initial implementation phase of a large structural and cultural change effort within a global life science organisation with head quarters in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Ekonomistyrningsförändringar efter ett private equity uppköp : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anton Berg; Hans Kober Edlert; [2012]
  Nyckelord :Ekonomistyrning; institutionellt ramverk; private equity; förändring; stabilitet; lös koppling;

  Sammanfattning : Private equity (PE) har kommit att utgöra en viktig aktör på den svenska kapitalmarknaden och allt fler företag drivs idag med ett PE-företag som ägare. Fallföretaget i vår studie blev för sex år sedan uppköpta av ett PE-företag och sedan uppköpet har det genomförts omfattande förändringar i ekonomistyrningen. LÄS MER