Sökning: "Hans Lindvall"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hans Lindvall.

 1. 1. Omvårdnad som det upplevs av kvinnor med cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Pernilla Elmström; Emma Lilja Lindvall; Carolina Welinder; [2012]
  Nyckelord :Cancer; women; patient experience; nursing care; Cancer; kvinnor; patientupplevelser; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en folksjukdom och varje timme diagnostiseras sex personer. För att ge bästa möjliga omvårdnad till kvinnor med cancer krävs kunskap om både sjukdomen och om hur patienten vill bli bemött. Enligt lag är sjukvårdspersonal skyldig att utforma vård i samråd med patienten. LÄS MER

 2. 2. Johan August Gustafsson-Den dristige träskulptören från Öland : En semiotisk bildanalys av ett urval av hans artefakter.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Eva Lindvall; [2008]
  Nyckelord :Naiv konst; orginal; konstnärsrollen; träskulpturer; djuppsykologi;

  Sammanfattning : Utifrån särlingen, bonden, uppfinnaren, mytens och havets man Johan August Gustafsson (1852-1932) undersöks hans konstnärskap med begreppen original, modernitet och primitivism samt djuppsykologins och modernitetens framväxt.I uppsatsen analyseras ett urval av åtta artefakter med en hjälp av en semiotisk bildanalys och en stilanalys med syfte att försöka finna en eventuell förändring i hans konstnärskap och om detta var något som förväntades av särlingars konst eller om den förväntades vara genuin. LÄS MER