Sökning: "Hans Marin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hans Marin.

 1. 1. Arvet efter Landquist : En analys av Daniel Landquists genomslag inom svensk sjömaktsteori

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Daniel Petrak; [2020]
  Nyckelord :Daniel Landquist; fallstudie; marin; teorier om sjömakt; idéanalys; metaanalys; idealtyp;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om krigföringens idéer inom den marina arenan. Fokus ligger på den svenske sjöofficeren Daniel Landquists sjömaktsteoretiska gärning och genomslag. LÄS MER

 2. 2. Den svenska marinen : post-modern eller inte?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Christian Jäderlund; [2014]
  Nyckelord :Sjömakt; Till; post-modern; marin; maritim; kategorisering; idealtyp.;

  Sammanfattning : Den svenska marinen har av professor Geoffrey Till använts som ett utmärkande exempel på en s.k. post-modern marin i hans kategorisering av världens sjömakter. Främst är det den expeditionära förmåga som Sverige profilerat alltsedan det kalla krigets slut som ligger till grund för denna exemplifiering. LÄS MER

 3. 3. Unmanned Aircraft Systems och dess möjliga roll inom Svenska marinen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Hans Baazius Bågenholm; [2014]
  Nyckelord :UAS; Marin taktik; Sjökrigets principer; Lägesuppfattning; den Kvalificerade striden;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Detta självständiga arbete har utifrån ett taktiskt perspektiv studerat på vilket sätt obemannade system i kategorin UAS, Unmanned Aircraft Systems, kan tänkas bidra till taktisk uppgiftslösning inom marinen om dessa infördes idag. Arbetet har genom kvalitativ litteraturanalys studerat utvecklingen av dessa system och vad som är rimligt att förmågemässigt förvänta sig av dem idag. LÄS MER