Sökning: "Hans Nystedt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hans Nystedt.

  1. 1. Själsbegreppet i hellenistisk judendom : Eleazars tal i Josefus Det judiska kriget i komparativ belysning

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för religionsvetenskap

    Författare :Sandra Nystedt; [2004]
    Nyckelord :judaistik; judendom; Eleazar; Josefus; Masada; själsbegrepp; hellenism; människosyn;

    Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att studera Eleazars tal i Josefus Det judiska kriget i förhållande till bibliska och rabbinska traditioners syn på själen. Jag vill undersöka hur detta tal förhåller sig till Bibeln och andra delar av den samtida judiska traditionen, och till den samtida grekiska filosofin. LÄS MER