Sökning: "Hans Quick"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hans Quick.

 1. 1. Buskars potential för urbana miljöer : utvärdering av olika buskars bladekonomi

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Filip Kalenius; [2020]
  Nyckelord :Grime; CSR; Leaf economics; trait; Shrubs; Fast-slow spectrum; LFW; SLA; LDMC;

  Sammanfattning : Artvariation i städer har i dag en låg andel buskarter, framför allt när det kommer till variation av olika buskarter och -släkten. Att öka mängden buskarter är något som i längden kan komma att vara viktig, framförallt för artvariationen (t.ex. vid sjukdomsdrabbning). LÄS MER

 2. 2. Mediebilden av Sture Bergwall och Thomas Quick

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMK)

  Författare :Ellen Agné; [2010]
  Nyckelord :Sture Bergwall; Thomas Quick; Sätermannen; mediebilder;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka mediebilden av Sture Bergwall i svensktryckt press och hur eller om mediebilden förändrats mellan 90-talet och idag. De frågorsom ligger till grund för undersökningen är vilka huvudkällor som använts, om det finnsnågra särskilda ord som är signifikanta i beskrivningar av Bergwall samt hur andraaktörer i hans omgivning beskrivs. LÄS MER

 3. 3. Fjärrfrånskiljares inverkan på kundavbrottstiden i Vattenfall Eldistributions lokalnät

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för elektro- och automationsteknik

  Författare :Hans Larsson; [2009]
  Nyckelord :Remote controlled disconnector; recloser; SAIDI; interruptions; Fjärrfrånskiljare; SAIDI; SAIDI-tal; friledningsnät; storstörningar; stormar; sektionering;

  Sammanfattning : I samband med de ökade kraven på ett vädersäkrat nät har funderingar kring att placera ut fler frånskiljare/brytare i luftledningsnätet för att reducera medelavbrottstiden för anslutna kunder (SAIDI) kommit fram. I Finland använder man till stor del fjärrmanövrerade apparater för att reducera SAIDI. LÄS MER