Sökning: "Hans Rasmusson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Hans Rasmusson.

 1. 1. Rytmikens och solfègens ursprung : Emile Jaques-Dalcroze och hans samtid

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Incca Rasmusson; [2017]
  Nyckelord :Dalcroze-Eurhythmics; solfège; Jaques-Dalcroze; historical method; hermeneutical perspective; rytmik; dalcroze-rytmik; solfège; Jaques-Dalcroze; historisk metod; hermeneutisk ansats;

  Sammanfattning : Den schweiziske musikern och pedagogen Emile Jaques-Dalcroze utvecklade under sin livstid den rörelsebaserade musikpedagogiska metod som i dag går under namnet rytmik. Syftet med denna magisteruppsats är att undersöka uppkomsten och den tidiga utvecklingen av Jaques-Dalcrozes ursprungliga rytmik och framför allt solfège – rörelsebaserad gehörsträning – som är ett av dess huvudmoment. LÄS MER

 2. 2. Varför är Grevyzebran men inte Grantzebran utrotningshotad?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Olivia Rasmusson; [2014]
  Nyckelord :Grevyzebra; utrotningshotad; stäppzebra; Grantzebra; Equus grevyi; Equus quagga boehmi; Grevy’s zebra; endangered; plains zebra; Grant’s zebra;

  Sammanfattning : Det finns tre arter zebror i världen – stäppzebra, bergszebra och Grevyzebra. Bergszebran och stäppzebran har dessutom en del underarter. Grantzebran är en underart av stäppzebra som lever i östra Afrika, bl.a. LÄS MER

 3. 3. Mamma, pappa, barn? - en kvalitativ studie om hur rollen som familjehemsförälder konstrueras

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Martin Möllerstedt; Martin Regnéll; [2011]
  Nyckelord :Foster Carers; Knowledge; Supervision; Roles; Normativity; Parenthood; Social Sciences;

  Sammanfattning : Authors: Martin Möllerstedt and Martin Regnéll Title: ”Mother, father, child? – a qualitative study on how the role as foster carer is constructed” [Translated title]. Supervisors: Maria Bangura Arvidsson and Bodil Rasmusson Assessor: Mats Hilte/ Hans Swärd The purpose of this study was to elucidate and analyze the subjective views of foster carers concerning their parental role, the context in which they operate, and how they relate to the support they receive from different agencies in the form of supervision and training. LÄS MER