Sökning: "Hans Rietz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hans Rietz.

 1. 1. Predicting and Analyzing Osteoarthritis Patient Outcomes with Machine Learning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Per-Victor Persson; Hans Rietz; [2017]
  Nyckelord :MSc; machinelearning; neuralnetworks; osteoarthritis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The use of machine learning as a tool in medicine is increasing and has provided new avenues for research into a number of diseases. Creating better predictive models for these diseases could provide opportunities for better care, which we have applied to osteoarthritis, a degenerative disease that affects a large part of the older population. LÄS MER

 2. 2. Vad kan förklara skillnaden mellan småhuspriserna i olika kommuner i Stockholms län

  M1-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :David Hessius; Philip Du Rietz; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bostadsmarknaden i Stockholms län har varit föremål för diskussion länge. Den främsta anledningen är den stora uppgång i fastighetspriser som skett under de senaste 15 åren. LÄS MER