Sökning: "Hans Ruin"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hans Ruin.

 1. 1. Traditioner och gränsdragning. Två perspektiv på filosofi i Sverige under senare hälften av 1900-talet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Viktor Ahnfelt; [2018-07-05]
  Nyckelord :Hans Ruin; Anders Wedberg; analytical philosophy; continental philosophy; Swedish philosophy; history of philosophy; Boundary-work; credibility; historicity; philosophy of logic;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to study the philosophical developments in Swedish philosophy during the latter half of the twentieth century as a tension between what can be called an analytical and a continental philosophy. To do this I analyze the works of two prominent professors of philosophy. LÄS MER

 2. 2. Lika inför Gud, eller? : En osteologisk analys av nio individer från medeltida S:t Hans kyrkoruin i Visby

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Elfrida Östlund; [2017]
  Nyckelord :health; disease; social status; paleopathology; medieval; osteology; Visby; hälsa; sjukdom; samhällsstatus; paleopatologi; medeltida; osteologi; Visby;

  Sammanfattning : This bachelor thesis deals with the correlation between social status and health at the medieval church ruin S:t Hans in Visby. Osteological analysis has been performed on nine adult individuals from the site of S:t Hans. The material was obtained at Gotlands Museum and has diary number 7498/89. LÄS MER