Sökning: "Hans Sjöqvist"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hans Sjöqvist.

 1. 1. ”Har jag ringt efter ambulans vill jag transporteras i den” En enkätstudie om vad allmänheten tror att ambulanssjukvård är?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Anett Mellberg; Hans Sjöqvist; [2009]
  Nyckelord :ambulanssjukvård; allmänheten; förväntning; uppfattning;

  Sammanfattning : I Sverige har ambulanssjukvården de senaste åren utvecklats från att vara en ren transportorganisation till att vara avancerad prehospital akutsjukvård. Kompetensen i dagens ambulanser är mycket högre än för bara några år sedan. LÄS MER

 2. 2. Kortfilmen i filmen : En studie i Saul Bass anpassning av förtexter till det individuella verket.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Karin Sjöqvist; [2007]
  Nyckelord :Saul Bass; title sequences; auteur theory; Saul Bass; förtexter; auteurteori;

  Sammanfattning : In this paper, I have examined if and how Saul Bass adapts his title sequences to the respective film in the matter of genre, plot, milieu, feeling and appearance. Saul Bass was really a graphic artist who has made himself a long career in film production, foremost as a creator of title sequences. LÄS MER