Sökning: "Hans andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden Hans andersson.

 1. 1. Leda lagom stressad - En kvalitativ studie om enhetschefers kontrollspann

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Robin Andersson; [2022]
  Nyckelord :span of control; kontrollspann; subordinate; underställda; work environment; arbetsmiljö; first line manager; första linjens chefer; social work; socialt arbete; stress; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore first line managers experiences with their span of control and how this affected their working environment. The method used for this study was qualitative interviews with five first line managers within service housing. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa i film : en analys om hur psykisk ohälsa kommer till uttryck och framställs i filmen “A star is born” från 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Sandra Andersson; Wilma Pihl; [2022]
  Nyckelord :“A star is born”; alcohol dependence; depression; mental illness; stigmatizing; Social Sciences;

  Sammanfattning : Although mental illness is an increasing problem, it’s still stigmatizing. A reason for this is a lack of knowledge. Research has shown that people obtain much of their knowledge through films, whereby the presentation made in movies affects the understanding and the attitudes that the environment will have to mental illness. LÄS MER

 3. 3. Ersättning bortom lön : Att strukturera medarbetarförmåner på global nivå

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Lina Andersson; Kajsa Strågefors; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bachelor’s thesis in Business Administration III, Organization 15 HP, 2FE78E, School of Economics at Linnaeus University in Kalmar, Spring 2022.  Writers: Kajsa Strågefors & Lina Andersson Advisor: Hans Wessblad Examinator: Mikael Lundgren  Title: Compensation beyond salary- How companies structure employee benefits on a global level  Research question: How do companies structure their employee benefits on a global level?  Purpose: The study is a description of how companies structure their employee benefits on a global level. LÄS MER

 4. 4. Barn som bevittnar våld : En syn på utvecklingen av barn som bevittnar våld i svensk lagstiftning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Tobias Andersson; Jack Rhodiner; [2022]
  Nyckelord :Våld; Bevittna; Uppleva; Utsatthet; Gärningsperson; Brottsoffer; Statens offentliga utredningar; Propositioner;

  Sammanfattning : Barn som bevittnar våld har blivit en mer aktuell fråga inom den svenska politiken på senare år. Det är först inom de senaste 30 åren som fenomenet har börjat definieras som ett mer allvarligt socialt problem. Införandet av barnfridsbrottet 2021 sätter en ny milstolpe i arbetet kring barn som bevittnar våld. LÄS MER

 5. 5. Våldsamma män : En litteraturstudie om mäns våld mot kvinnor i nära relationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amelie Kjellin; Maria Andersson; [2021]
  Nyckelord :Intimate partner violence; men; perpetrator; risk factors; underlying causes; Bakomliggande orsaker; män; riskfaktorer; våld i nära relationer; våldsutövare;

  Sammanfattning : Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem och kvinnor utsätts oftare än män för mer allvarligt och upprepat våld. Våldsutövaren är i majoriteten av fallen, en man som kvinnan känner. LÄS MER