Sökning: "Hansen C"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Hansen C.

 1. 1. Benchmarking and Analysis of Entity Referencing Within Open-Source Entity Component Systems

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Hugo Hansen; Oliver Öhrström; [2020]
  Nyckelord :ECS; Entity Component System; C ; Benchmarking; Open Source; Libraries; Data Oriented Design; Object Oriented Design; OOD; DOD; EnTT; EntityX;

  Sammanfattning : Runtime performance is essential for real time games, the faster a game can run the more features designers can put into the game to accomplish their vision. A popular architecture for video games is the Entity Component System architecture aimed to improve both object composition and performance. LÄS MER

 2. 2. Oral fluoride retention after use of mouth rinses with different fluoride content

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Lisa Hansen; Alexander Stime; [2019]
  Nyckelord :Fluoride;

  Sammanfattning : Abstract Objective: The purpose of the study is to investigate how fluoride content in saliva depends on different fluoride mouth rinses: 1450 ppm, 910 ppm, 225 ppm and to compare a new 1450 ppm fluoride mouth rinse with the other concentrations. Material and method: The study included 17 subjects which rinsed with three different mouth rinses, A (225 ppm), B (1450 ppm) and C (910 ppm) at three different times. LÄS MER

 3. 3. Solvents and solvent blends for the polymers TQ1 and N2200.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper (from 2013)

  Författare :Lisa Lundin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The solubility of polymers depends on how well the parameters of the polymers and solvents used resemble each other. The more similar the parameters are, the more likely the polymers are to be dissolved. LÄS MER

 4. 4. Utnyttjandegrad för transporter inom anläggningsbranschen : En fallstudie vid Skanska Sverige AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caroline Haag; Elin Hansén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mellan 1990 och 2016 ökade de vägburna godstransporterna med cirka 50 procent och spås fortsätta öka ännu mer till år 2030. Fokus har tidigare legat på kostnadsminimering men har nu skiftat till att effektivisera transporterna. LÄS MER

 5. 5. Konsten att arbeta tillsammans - Finns det samarbete med Sverigedemokraterna i Skåne?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Marko Huttunen; [2017]
  Nyckelord :samarbete; koalition; Sverigedemokraterna; Skåne; minoritetsstyre; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna kandidatuppsats undersöks frågan om det finns samarbete med Sverigedemokraterna i Skåne. För att besvara frågan har empiriskt material samlats in genom semistrukturerade intervjuer med nyckelpersoner i minoritetsstyren i fem skånska kommuner. LÄS MER