Sökning: "Hantering av Projektportfölj"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hantering av Projektportfölj.

 1. 1. Agile Project Portfolio Management Challenges

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OLIVER BACK; EMIR ISAKOVIC; [2018]
  Nyckelord :Project Portfolio Management; Agile; Product Development; Hantering av Projektportfölj; Agil; Produktutveckling;

  Sammanfattning : Globalization allows companies to reach a larger customer base and to focus on niche markets, driving specialization. Conversely, it also lets customers choose from a wider array of options on any given market, which all together leads to increased competition. LÄS MER

 2. 2. Hanteringen av byggföretagens projekportfölj : En studie på svenska byggföretag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victor Lindgren; Joel Johansson; [2018]
  Nyckelord :Construction project management; project portfolio management; project portfolio management construction; management control systems.;

  Sammanfattning : Bakgrund Byggföretagen står för en väsentlig del av det svenska näringslivet och har de senaste åren upplevt en hög omsättningstillväxt. Dessa företag arbetar i en projektbaserad miljö vilket skapar ett behov av en styrning för att hantera alla projekt ur ett helhetsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Projektportföljhantering i processindustrin:En fallstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Henrik Andersson; [2017]
  Nyckelord :Process industry; Project management; Project portfolio; PPM; Processindustri; Projektledning; Projektportfölj; PPM;

  Sammanfattning : Att arbeta i projekt är nu mer vardag inom de flesta branscher, det är ett vedertaget sätt att leda och organisera arbete. Hur gör företag för att lyckas med projekt? De blir bättre på projektledning. LÄS MER

 4. 4. Projektportfölj : övergripande hantering av projekten i en projektbaserad organisation

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen; Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Cecilia Backteman; Emma Eriksson; [2001]
  Nyckelord :Business and economics; Projekt; projektbaserad organisation; multiprojektledning; projektportfölj; projekturval; projektledning; Jonas Söderlund; Ekonomi;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det blir allt vanligare att organisationer väljer att utföra sina aktiviteter i projekt. Många organisationer driver dessutom inte endast ett projekt i taget utan flera projekt bedrivs samtidigt. Mot bakgrund av detta finns det ett behov av en övergripande hantering av samtliga projekt, vilket dock är en komplex uppgift bl.a. LÄS MER