Sökning: "Hantering av kundrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Hantering av kundrelationer.

 1. 1. Det interorganisatoriska lärandet i coopetition mellan banker och fintechbolag : Hur lärandet går till i en relation som genomsyras av både samarbete och konkurrens.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Annie Dämbäck; Sofie Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Interorganizational learning; Coopetition; Absorptivelearning capacity; Fintech companies; Banks; Power; Interorganizational dependence; Digitization; Finance; Interorganisatoriskt lärande; Coopetition; Absorberande inlärningskapacitet; Fintechbolag; Bank; Makt; Beroende; Digitalisering; Finansmarknaden;

  Sammanfattning : Introduktion Digitaliseringen har lett till att flera nya aktörer trätt in på finansmarknaden och kundbehov har ändrats. Bankerna har därför behövt genomgå förändringar för att klara sig på marknaden. Detta har de gjort genom att bland annat ha ingått samarbeten med fintechbolag. LÄS MER

 2. 2. Effekten av virtuella möten : En studie om hur virtuella möten påverkar B2B-relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Hilferink; Amanda Sundström; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :B2B; kundrelationer; förtroende; engagemang; kommunikation; virtuella möten; F2F; icke-verbal kommunikation.;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkar förändring i kommunikation, via virtuella möten,relationsbyggande processer i etablerade B2B-kundrelationer? Syfte: Studien ämnar bidra med ökad förståelse kring hur användningen av virtuella möten, som orsakar förändringar i kommunikationen, påverkar relationsbyggande processer i etablerade B2B-kundrelationer. Vidare syftar studien även till att undersöka hur virtuella mötens avsaknad av icke-verbal kommunikation påverkar kommunikationen, i kontrast till F2F-möten. LÄS MER

 3. 3. Social CRM - Är du med på tåget? - En fallstudie om en organisations hantering av big data för att vårda kundrelationer på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Niklas Ljungbro; Martin Edrén; [2019]
  Nyckelord :CRM; S-CRM; Big data; Ostrukturerad data; Data mining; Kundrelationer; Mätning av resultat;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medieplattformar ökar där kunder lämnar ifrån sig stora mängder data, även kallat big data. Datan kan innehålla värdefull information, varav företag försöker extrahera denna genom data mining, för att erhålla viktiga kundinsikter. LÄS MER

 4. 4. Nischbankernas hantering av digitala kundrelationer : En studie om hur banker arbetar för att upprätthålla kundrelationer i samband med digitaliseringen och dess påverkan på kundlojalitet och förtroende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Trbovic; Simon Ullskog; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Banks face new challenges and opportunities after the digitization. In conjunction with increased degree of automation and reduced human interaction, the conditions for banks deteriorate to retain loyal customers. LÄS MER

 5. 5. Customer Lifetime Value Prediction Using Statistical Modeling: Predicting Online Payments in an Industry Setting

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alina SUSOYKINA; [2018]
  Nyckelord :customer lifetime value; statistical modeling; machine learning; customer relationship management; Pareto NBD; kundens livstidsvärde; statistisk modellering; maskininlärning; hantering av kundrelationer; Pareto NBD;

  Sammanfattning : Customer lifetime value (CLV) provides a measure of customer revenue contribution. It allows to justify marketing campaigns, overall budgeting, and strategy planning. CLV is an estimated cash flow attributed to the entire relationship with customers in the future. LÄS MER