Sökning: "Hantering av kundrelationer"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Hantering av kundrelationer.

 1. 1. Bostäder säljs på förhand

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emma Johansson; Felicia Johansson; [2020]
  Nyckelord :Förhandstjänster; Kundrelationer; Hantering av kundrelationer; CRM; Hemnet; Preliminary services; Customer relations; Customer relationship management;

  Sammanfattning : Hemnet har länge haft stor betydelse vid marknadsföring av objekt. Mäklarföretag har skapat förhandstjänster som bidragit till att kundrelationerna har förändrats. Förhandstjänster leder till att det ställs högre krav på kunderna eftersom att det säljs bostäder innan de kommer ut på den öppna marknaden. LÄS MER

 2. 2. Effekten av virtuella möten : En studie om hur virtuella möten påverkar B2B-relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Hilferink; Amanda Sundström; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :B2B; kundrelationer; förtroende; engagemang; kommunikation; virtuella möten; F2F; icke-verbal kommunikation.;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkar förändring i kommunikation, via virtuella möten,relationsbyggande processer i etablerade B2B-kundrelationer? Syfte: Studien ämnar bidra med ökad förståelse kring hur användningen av virtuella möten, som orsakar förändringar i kommunikationen, påverkar relationsbyggande processer i etablerade B2B-kundrelationer. Vidare syftar studien även till att undersöka hur virtuella mötens avsaknad av icke-verbal kommunikation påverkar kommunikationen, i kontrast till F2F-möten. LÄS MER

 3. 3. Social CRM - Är du med på tåget? - En fallstudie om en organisations hantering av big data för att vårda kundrelationer på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Niklas Ljungbro; Martin Edrén; [2019]
  Nyckelord :CRM; S-CRM; Big data; Ostrukturerad data; Data mining; Kundrelationer; Mätning av resultat;

  Sammanfattning : Användandet av sociala medieplattformar ökar där kunder lämnar ifrån sig stora mängder data, även kallat big data. Datan kan innehålla värdefull information, varav företag försöker extrahera denna genom data mining, för att erhålla viktiga kundinsikter. LÄS MER

 4. 4. Nischbankernas hantering av digitala kundrelationer : En studie om hur banker arbetar för att upprätthålla kundrelationer i samband med digitaliseringen och dess påverkan på kundlojalitet och förtroende

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Trbovic; Simon Ullskog; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Banks face new challenges and opportunities after the digitization. In conjunction with increased degree of automation and reduced human interaction, the conditions for banks deteriorate to retain loyal customers. LÄS MER

 5. 5. Customer Lifetime Value Prediction Using Statistical Modeling: Predicting Online Payments in an Industry Setting

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Alina SUSOYKINA; [2018]
  Nyckelord :customer lifetime value; statistical modeling; machine learning; customer relationship management; Pareto NBD; kundens livstidsvärde; statistisk modellering; maskininlärning; hantering av kundrelationer; Pareto NBD;

  Sammanfattning : Customer lifetime value (CLV) provides a measure of customer revenue contribution. It allows to justify marketing campaigns, overall budgeting, and strategy planning. CLV is an estimated cash flow attributed to the entire relationship with customers in the future. LÄS MER