Sökning: "Hanteringsåtgärder"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Hanteringsåtgärder.

 1. 1. Preoperativ ångest - Anestesisjuksköterskans möjliga åtgärder. En systematisk litteraturöversikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Mi Tran; Yanhua Li; [2020-06-26]
  Nyckelord :Anestesi; Hanteringsåtgärder; Kirurgi; Musikterapi; Premedicin; Preoperativ information; Ångest;

  Sammanfattning : Background: The whole process of undergoing surgery is an emotional rollercoaster for most people. Preoperative anxiety is not an uncommon phenomenon and is currently a growing concern in modern anesthesia. It is general knowledge that untreated preoperative anxiety has consequences, not only during the operation but also on postoperative care. LÄS MER

 2. 2. Techno-economic analysis of implementing energy-efficiency and alternative fuels in Indonesia using OSeMOSYS

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Kushagra Gupta; [2020]
  Nyckelord :Energy System Model; OSeMOSYS; Open Source; Indonesia; Sustainable Development Goals; Energy Policies; Energy Efficiency; Fuel Switching; Emission; Energi System Modell; OSeMOSYS; Öppen källa; Indonesien; Hållbara Utvecklingsmål; Energi Politik; Energi Effektivitet; Bränsle Omkoppling; Utsläpp;

  Sammanfattning : Indonesia’s energy demand has been growing rapidly driven by increasing population, urbanization, and rapid economic growth. With increasing energy demand, the emissions associated with the energy sector continue to increase. LÄS MER

 3. 3. Dieselstölder i transportbranschen - Risken, dess fördelning och hantering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Harald Holtsung; Jacob Johannesson; [2012-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns en mängd olika hot gentemot transportbranschen. Mycket spelar in på hur väl en transport kan genomföras. Både väderfenomen och människor bidrar till svårigheter för åkerinäringen. LÄS MER

 4. 4. Hantering av riskfaktorer för små och medelstora företag vid IT outsourcing

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Patrik Wallin; Anna Lycksén; [2010]
  Nyckelord :IT Outsourcing; SME; riskfaktor; hantering;

  Sammanfattning : Kurs: Mälardalens Högskola, EIK024, Magisteruppsats i IT-ekonomi Författare: Anna Lycksén & Patrik Wallin, Västerås Titel: Hantering av riskfaktorer för små och medelstora företag vid IT Outsourcing Handledare: Therese Hansen Nyckelord: IT Outsourcing, SME, riskfaktor, hantering Problem: Outsourcing av affärsprocesser såsom IT har funnits länge, men fokus hartidigare varit på stora företag av ett antal olika anledningar. För det förstaville outsourcingleverantörerna vinna stora kontrakt för att uppnå stordriftsfördelarså att deras egna kostnader kunde hållas så låga som möjligt. LÄS MER