Sökning: "Hantverk"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade ordet Hantverk.

 1. 1. Från hantverk till attraktion - En kvalitativ studie om hur hantverkschoklad skapar värde för chokladkonsumenter.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Martinsson; Sofie Larsen; [2021-06-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bergs äppelgård - den kommersiella ekologiska fruktodlingens pionjärer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Simon Munkberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamenmed huvudområdet kulturvård med inriktning motTrädgårdens hantverk 2021, 180 hp.... LÄS MER

 3. 3. Komposttillverkning i biointensiva odlingar - en undersökning med fyra fallstudier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Amanda Nygårds; [2021-06-21]
  Nyckelord :Biointensive farming; compost; soil substrate; no-dig; market garden; Biointensiv odling; kompost; jordsubstrat; andelsjordbruk;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk2021, 180 hp.... LÄS MER

 4. 4. "Att göra staden lite mindre dum" - En studie i drivkrafterna hos odlare vid tre olika stadsodlingsprojekt i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jennie Vildskog; [2021-06-21]
  Nyckelord :urban agriculture; urban horticulture; sustainable development; motivation; stadsodling; urban odling; hållbar utveckling; drivkrafter;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk2021, 180 hp.... LÄS MER

 5. 5. Drottning Victorias vilohem - En trädgårdshistorisk undersökning av en park- och trädgårdsanläggning från 1800-talet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anders Kvarnström; [2021-06-21]
  Nyckelord :Drottning Victorias vilohem; English landscape garden; garden conservation; historic garden; landscape experience; promenade park; Queen Victoria’s rest home; walking;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvårdmed inriktning mot trädgårdens hantverk 2021, 180 hp.... LÄS MER