Sökning: "Hao Jingfang"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hao Jingfang.

 1. 1. Made in China : -En kvalitativ studie om samhällskritiken i Peking-den hopfällbarastaden, Waste Tide och The Three-Body Problem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Theodor Bergström; [2022]
  Nyckelord :Hao Jingfang; Chen Qiufan; Liu Cixin; kinesisk science fiction; samhällskritik; kinesisk historia; klasskritik; narratologi; litteratursociologi; klassteori;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar tre kinesiska science fiction-böcker: Hao Jingfangs Peking-den hopfällbara staden (2012), Chen Qiufans Waste Tide (2013) och Liu Cixins The Three-Body Problem (2008). Syftet med studien är att undersöka vilken typ av samhällskritik som finns i verken. LÄS MER

 2. 2. Röd jätte : Den ekokritiska tropen `apokalyps´ i nutida kinesisk science fiction

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Oliver Reuter; [2020]
  Nyckelord :Ekokritik; Apokalyps; Science fiction; Kina; Liu Cixin; Hao Jingfang; Chen Qiufan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera hur den ekokritiska tropen ”apokalyps” förekommer i nutida kinesisk science fiction. Tre verk har analyserats, Waste Tide av Chen Qiufan, Folding Beijing av Hao Jingfang och Remembrance of Earth’s Past av Liu Cixin. LÄS MER