Sökning: "Happiness"

Visar resultat 1 - 5 av 421 uppsatser innehållade ordet Happiness.

 1. 1. Inte mot min natur. Diskurser om sjukt och friskt vid tiden för avkriminalisering av homosexualitet i Sverige.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alice Hymna Ramnehill; [2022-02-17]
  Nyckelord :homosexualitet; avkriminaliseringen av homosexualitet; hbtq-historia; Folkhemmet; Psykiatri; Lagar;

  Sammanfattning : This essay examines how a disease discourse of homosexuality became the dominant discourse that pushed the debate on the decriminalization of homosexuality in Sweden forward. The essay shows that arguments for homosexuals’ right to personal freedom and subjective happiness, constituted a kind of rift in the discourse during the 1930’s debate. LÄS MER

 2. 2. Ingredient-based Group Recommender for Recipes (IGR2)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :John Lindblad; Jonas Meddeb; [2022-02-16]
  Nyckelord :recommender systems; data science; user-generated content; contentbased filtering; singular value decomposition; recipes; food; group recommender systems;

  Sammanfattning : The number of food recipe options in modern society is vast and growing. While often being considered positive, the abundant options also lead to the so-called paradox of choice, i.e. that more options can lead to less happiness. LÄS MER

 3. 3. Svartsjuka och lycka - I dagens samhälle

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Veronica Gullbrandson; [2022]
  Nyckelord :Svartsjuka; romantiskt partnerskap; samhälle; medvetenhet; ansvar; lycka; determinism; utilitarism.;

  Sammanfattning : Denna text utreder de implikationer svartsjuka ger på den övergripande lyckan i samhället idag, tolkat mot olika normer angående vårt relaterande i främst romantiska partnerskap. Det finns teorier som hävdar att svartsjuka kan vara negativt för samhället, och det finns teorier som hävdar motsatsen. LÄS MER

 4. 4. Musikfestivaler och hållbarhet : Aspekter av visuell retorik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Gustaf Linnerborg; [2022]
  Nyckelord :Environment; green communication; music festivals; semiotics; visual rhetoric;

  Sammanfattning : Through visual rhetoric analysis inspired by ”green communication” this essay aims to shed light on the differences in sustainability communication between two music festivals in Sweden. To be environmentally fatigued, to be tired of the environmental transition which is crucial for the survival of inhabitants of the earth, and the environment itself, is not ethically responsible. LÄS MER

 5. 5. Ett gott skratt förlänger arbetslivet : En kvalitativ studie om hur humor på arbetsplatser leder till inkludering och exkludering.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Désirée Liljevall; Venus Melin; [2022]
  Nyckelord :humor; fun; happiness at work; workplace relations; humor; emotioner; normer; känslor; välbefinnande; organisationskultur;

  Sammanfattning : This paper aims to examine further how and when the phenomenon of humour is used in the workplace and how it leads to inclusion and exclusion. Since the middle of the 20th century, research has repeatedly shown the positive impact of humour on individuals' health and performance at work. LÄS MER