Sökning: "Harald Edlund"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Harald Edlund.

 1. 1. Kris & Kapitalstruktur : Förändringar i kapitalstruktur bland företag på Stockholmsbörsen till följd av finanskrisen 2008-2009

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Edlund; Harald Larsson Forssén; [2018]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; skuldsättning; finanskris; Stockholmsbörsen; pecking order; trade-off; market timing;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur kapitalstrukturen bland företag noterade på Stockholmsbörsenförändrades till följd av den globala finanskrisen 2008-2009. Studien utgår från femfinansiella mått som bidrar till att förklara företagens skuldsättning, hur måttens sambandmed skuldsättningen ser ut och hur dessa samband förändrats till följd av finanskrisen. LÄS MER

 2. 2. Verifiering och utveckling av Airwatergreens simuleringsverktyg

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Josefine Dahlstedt; Linnea Andersson; Magnus Andersson; Jenny Lundberg; Harald Edlund; Johanna Sjölund; [2016]
  Nyckelord :Avfuktning; Verifiering; Modellering;

  Sammanfattning : Den här rapporten beskriver hur en modell för energi-, fuktlast- och kostnadsberäkningarhar utvecklats för avfuktare från företaget Airwatergreen. Arbetethar utgått från en färdig modell som inte gav tillräckligt bra resultat på grundav felaktiga och stora förenklingar av olika termodynamiska och meteorologiskasamband. LÄS MER