Sökning: "Hard"

Visar resultat 1 - 5 av 7065 uppsatser innehållade ordet Hard.

 1. 1. Process parameter optimisation for Waspaloy using Laser-Directed Energy Deposition with Powder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Johannes Lövhall; [2024]
  Nyckelord :Process parameter optimisation; Waspaloy; Laser-Directed Energy Deposition with Powder;

  Sammanfattning : Material utilisation is of importance in the manufacturing industry formaking the most of each material, minimising waste and increasing cost-effectiveness. In this thesis, samples of Waspaloy built with the method of L-DED-P has been analysed in order to investigate how process pa-rameters influence the build quality and geometrical accuracy in as-builtobjects. LÄS MER

 2. 2. Automating the identification of components in 3D models

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Oliver Olofsson; [2024]
  Nyckelord :Part segmentation; Blender; 3D mesh; MeshCNN; PointNet ; DGCNN;

  Sammanfattning : Online house building tools are robust instruments that have transformed the approach to home planning and design. The significance of 3D models on online house building and design platforms lies in their ability to elevate the user experience, enhance design precision, and foster collaboration. LÄS MER

 3. 3. "Vi når inte ut till alla barn som behöver oss"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ola Majeed; [2024]
  Nyckelord :social workers; experience; children who witness domestic violence; consequences; interventions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children witnessing domestic violence is a major social issue where many children lack protection. Previous research indicates that children who witness domestic violence have a hard time talking about the violence as it is considered a private matter. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av integritet vid vård på flerbäddssal : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Saga Wärnerson; Wilma Larsson; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Integriteten är svår att bevara när personer befinner sig i en vårdmiljö. Där är individen vanligtvis beroende av andra för att få den vård som krävs och behovet av integritet ser ofta olika ut beroende på sjukdomstillståndet patienterna befinner sig i. LÄS MER

 5. 5. Biologiundervisningens metoder och innehåll : – en fråga även för elever?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Erica Wild; [2024]
  Nyckelord :Biology; Didactic context; Inclusive education; Professionality; Pupil influence; Swedish upper secondary school; Biologi; Didaktisk kontext; Elevinflytande; Gymnasiet; Inkluderande undervisning; Professionalitet;

  Sammanfattning : According to the Swedish school law, pupils should have the possibility to influence their education – both in learning methods and content. However many teachers find it hard to operationalize the pupils’ influence in their teaching. LÄS MER