Sökning: "Harlekinromanen"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Harlekinromanen.

  1. 1. Det är förstås lite konstigt att vara flicka : En queerfeministisk läsning av fyra Sigge Stark-romaner

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

    Författare :Agnes Ahlsén; [2013]
    Nyckelord :Sigge Stark; Uggleboet; Manhatareklubben; Baskerflickan; Cirkus Demonio; Queerteori; Queerfeminism; Judith Butler; Gotik; Harlekinromanen; Vampyrer; Heteronormativitet; Samkönat begär; Genusidentitet; Romantiska koden;

    Sammanfattning : In this essay, I make a queer feminist analysis of four novels written by the Swedish author Sigge Stark. The novels are: Uggleboet, Manhatareklubben, Cirkus Demonio och Baskerflickan. LÄS MER