Sökning: "Harm reduction"

Visar resultat 1 - 5 av 82 uppsatser innehållade orden Harm reduction.

 1. 1. Better Safe Than Sorry : The Influence of Harm Reduction Messages on Intention Formulation Toward Safer Illicit Substance Use

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan; Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Georgios Doumtsis; Bálint István Mezei; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Narkotikapolitisk debatt i svensk massmedia : "Sprickor i muren"

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Malin Nerf; [2020]
  Nyckelord :Decriminalization; harm reduction; prohibition policy; problem carrier; labeling; Avkriminalisering; skademinimering; repressiv narkotikapolitik; problembärare; stämpling;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to analyze the current Swedish drug policy discussion in mass media. In the discussion several different dividing lines are drawn up which highlights different standpoints in the drug policy. LÄS MER

 3. 3. Acting through anecdotes: Stories of drug use as coping in view of narrative criminology

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Johanna Myrvang Løvås; [2020]
  Nyckelord :coping; drugs; strategies; narratives; narrative criminology;

  Sammanfattning : The framework of narrative criminology promotes the perspective that narratives, in addition to shedding light on past conduct and experience, have the ability to serve as actions themselves, but also to influence behavior (Presser, 2009). In this study, I applied the theoretical and analytical framework of narrative criminology to identify and examine notable characteristics in stories, or narratives, of illicit drug use as a coping strategy. LÄS MER

 4. 4. Pragmatism eller narkotikaliberalism : En kvalitativ innehållsanalys av debatten om sprututbyte och skadelindring i svenska dagstidningar 2016–2018

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jespher Johansson; [2020]
  Nyckelord :Debate; drug policy; harm reduction; needle exchange; zero tolerance; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish needle exchange debate was revived when regulations for opening new needle exchange facilities were lightened 2017. Needle exchange has been debated over ever since it was introduced in the mid 80’s. With the contemporary debate as a premise the aim of this study was to see if the arguments for and against needle exchange has changed. LÄS MER

 5. 5. Two world become one? A study on the convergence of Swedish and Dutch drug policies

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Bente van der Brug; [2020]
  Nyckelord :convergence; drugs; drug policy; effectiveness; Netherlands; Sweden;

  Sammanfattning : Nederländernas och Sveriges nationella narkotikapolitik är olika. Nederländerna är kända för att ha en liberal politik med fokus på skademinskning, medan Sverige har en mer restriktiv strategi med fokus på användningsminskning. LÄS MER