Sökning: "Harmonilära"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Harmonilära.

 1. 1. Teorin i praktiken : Harmoniska samband mellan musikteori och jazzimprovisation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Fredrik Miller; [2019]
  Nyckelord :Improvisation; Harmonilära; Funktionsanalys; Stegsteori; Jazz; Kontrapunkt; Sixth Diminished Scale; Lydian Chromatic Concept Of Tonal Organization;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Chromatic Function Analysis. An instrument for function analysis, improvisation and composition

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Joel Bergström; [2018-07-29]
  Nyckelord :Chromatic; Function; Analysis; Improvisation; Composition; Negative Harmony; Harmonilära; Söderholm; Lär av mästarna; Ingelf; A Theory of Harmony; Levy; Romantikens Harmonik; Jersild; Coleman; Collier; Södergran; Nocturne; Stjärnorna; Bergström s Chromatic Function Analysis Circle;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation was to create a chromatic function analysis which can help to guide and give other viewpoints to harmonic relations and to be an instrument for supporting me in my artistic process of improvisation and composition.The new model is based mostly on Riemann analysis but I have in addition incorporated different theorists, Söderholm, Ingelf, Levy and Jersild, adaptations of Riemann analysis. LÄS MER

 3. 3. Strecket : att komponera för jazzmusiker

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för komposition, dirigering och musikteori

  Författare :Mika Pohjola; [2015]
  Nyckelord :jazz; musiker; puls; notation; harmonilära; rytm; konstmusik; rytmsektion;

  Sammanfattning : En personlig reflektion om att komponera för jazzmusiker och praktiska tips för konstmusiktonsättare om jazzmusik och dess estetik.... LÄS MER

 4. 4. Att komponera konstmusik - Kompositionsstudenters lärande och arbetssätt ur ett hermeneutiskt perspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Frans Hagerman; [2010]
  Nyckelord :komponerande; imitationsinlärning; hermeneutik; harmonilära; gehör; estetik; efterbildning; automaieutik; analys; work of art; notation; music; learning; intuition; instrumentation; imitation learning; imitation; hermeneutics; harmony; ear training; aesthetics; creativity; creating; counterpoint; composition techniques; composition; composing; Analysis; automaieutics; kompositionstekniker; komposition; konstverk; kontrapunkt; kreativitet; lärande; musik; skapande; Performing Arts;

  Sammanfattning : Föreliggande studie presenterar ämnen knutna till utbildning av kompositörer på professionell nivå på Musikhögskolan i Malmö. Studien har fokuserat på att belysa lärandet och arbetssätten inom komposition av västerländsk konstmusik. LÄS MER

 5. 5. Möte med ett okänt musikstycke Musikhögskolestudenters strategier när de ska bilda sig en uppfattning om ett nytt musikverk utifrån ett fonogram eller en notbild

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Frans Hagerman; [2008]
  Nyckelord :interpretation; auditory; audiographic perception; score reading; listening to music; harmony; common practice harmony; musical discourse; sociocultural theory; musikalisk tolkning; auditiv; audiografisk perception; notläsning; musiklyssnande; harmonilära; diskursiva verktyg; sociokulturell teori; DGG; det gemensamt givna; musikaliska uttrycksmedel; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: An encounter with an unknown piece of music. This essay describes the mechanisms involved in musical interpretation, by studying a score and listening to a recording. LÄS MER