Sökning: "Harriet Rundquist"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Harriet Rundquist.

  1. 1. VOID

    Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

    Författare :Björn Carlshamre; Harriet Rundquist; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Projektet är ett kandidatexamensarbete utfört i samarbete med företaget Louqe AB, som är ett svenskt företag som tillverkar och designar chassin för stationära PC-datorer. De gav i uppdrag att utveckla ett chassi för den portabla datoranvändaren. Projektet var från start döpt av Louqe till “Void”. LÄS MER