Sökning: "Harry Martinson"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Harry Martinson.

 1. 1. Aniaras kvinnor – det andra könet ombord? En studie av Harry Martinsons epos Aniara ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Sandra Malentacchi; [2021-04-08]
  Nyckelord :Harry Martinson; Aniara; the second sex; gender studies; literary gender analysis; androcentrism; feminism; literary feminism;

  Sammanfattning : This essay examines the power relation between men and women by looking at gender stereotypes and patriarchal structures in Aniara, an epos on verse by Harry Martinson written in 1956. Aniara is often described as a dystopian epos and sometimes even as a sci-fi adventure. LÄS MER

 2. 2.  Aniara – En kritisk-konstruktiv litteraturundervisning : Didaktiska förutsättningar sedda ur ett jungianskt arketypiskt samt ett dialektiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Margreta Sandkvist; Sandra Ljung; [2020]
  Nyckelord :allmän didaktik; Aniara; C. G. Jung; demokratisk värdegrund; dubbelt uppdrag; föreställningsvärldar; hållbar utveckling; integrativ didaktik; jungiansk symbolteori; Harry Martinson; Theodor W. Adorno; Wolfgang Klafki; kritisk-konstruktiv didaktik; kritisk teori; litteraturanalys; litteraturens legitimitetsfråga.;

  Sammanfattning : Detta arbete har strävat efter att undersöka vilka funktioner resultaten av en litteraturvetenskaplig analys av Harry Martinsons Aniara kan utgöra för att bemöta Wolfgang Klafkis fem didaktiska frågor. Frågeställningar i arbetet är formulerade utifrån Skolverkets beskrivning av lärarens dubbla uppdrag. LÄS MER

 3. 3. En annan rikedom : Ett ekonomiskt perspektiv på Vägen till Klockrike

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Staffan Alsparr; [2020]
  Nyckelord :economics and literature; Harry Martinson; Vägen till Klockrike; money; labour; freedom; value; ekonomi och litteratur; Harry Martinson; Vägen till Klockrike; pengar; arbete; frihet; värde;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras Harry Martinsons roman Vägen till Klockrike (1948) ur ett ekonomiskt perspektiv. Syftet är att undersöka hur berättelsens ramverk och de värderingar som uttrycks förhåller sig till en ekonomisk logik. LÄS MER

 4. 4. "Det är som att jag läser tomma ord" : En studie om elevers uppfattning av äldre skönlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Sarah Cross; [2020]
  Nyckelord :boksamtal; djupläsning; skönlitteratur; svenska;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of this study was to explore students’ ideas on the readability of classical literature andthe subsequent conversations about the literature. The teacher’s viewpoints were included, and shestated her teaching techniques and how these appeared to be perceived by the students. LÄS MER

 5. 5. "Så träffades vi likafullt av spjutet" - En existentialistisk läsning av Harry Martinsons rymdepos Aniara. En revy om Människan i Tid och Rum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

  Författare :Alicia Lindström; [2018-08-15]
  Nyckelord :Aniara; Existentialism; Martinson; Harry Martinson;

  Sammanfattning : Harry Martinsons berömda rymdepos Aniara. En revy om människan i tid och rum (1956) beskriverhur en grupp människor är lämnade åt sitt öde när deras rymdfarkost, tänkt att ta dem till Mars, hamnar ur kurs och far planlöst ut i kosmos. LÄS MER