Sökning: "Harry Martinson"

Visar resultat 11 - 11 av 11 uppsatser innehållade orden Harry Martinson.

  1. 11. Vägnätet före och efter "Den stora tidens våg": en ekokritisk studie i Harry Martinsons roman Vägen till Klockrike från 1948

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

    Författare :Henrik Schönbeck; [2006]
    Nyckelord :General and comparative literature; Kreativitetspsykologi; Förindustriell; Luffare; Taoism; Världsbild; Modernism; Ekokritik; Identifikationskritik; Allmän och jämförande litteraturvetenskap; Languages and Literatures;

    Sammanfattning : Vägen till Klockrike kan läsas som vandringens och vägarnas historia i industrialiseringsprocessens skugga. Boken är också en litterär uppgörelse som Harry Martinson gör mot kollegor och motståndare i sitt naturengagemang... LÄS MER