Sökning: "Harry Martinson"

Visar resultat 6 - 10 av 11 uppsatser innehållade orden Harry Martinson.

 1. 6. Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Tord Eng; [2012]
  Nyckelord :Männen i Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd; Moa Martinson; Kvinnor och äppelträd; Tord Eng; Witt-Brattström; Bergom-Larsson; Kerstin Engman; Sällskapet Moas Vänner; Eva Adolfsson; Johannesdal; Harry Martinson; Mor badar; Liter-Olle; Gamlingen; Sally; Fredrika; Bachtin; Figura; Modernismen; Proletärförfattare; Feministisk litteratur; Män i litteraturen; mor Sofi; Förskinnsbonden; Den skroige; mårbo; Videbonden; Glada Flickan; Mandala; Sallys söner;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att undersöka om en nära läsning av Moa Martinsons Kvinnor och äppelträd med fokus på de manliga karaktärerna förmår öppna texten för tolkning på något nytt sätt, huvudsakligen i ett självbiografiskt perspektiv. Även den omtvistade frågan om Kvinnor och äppelträds strukturella uppbyggnad behandlas i uppsatsen. LÄS MER

 2. 7. Frågan är inte om man ska gestalta naturen, utan hur? Ekokritikens möjligheter och begräsningar som litteraturteori, utifrån en analys av Harry Martinsons Nässlorna blomma och Svärmare och harkrank

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Linda Reutersköild Christoffersson; [2011]
  Nyckelord :Ekokritik; Harry Martinson; Nässlorna blomma; Svärmare och harkrank; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar ekokritikens position som litteraturteori och ämnar redogöra för dess brister och fördelar i ett litteraturvetenskapligt sammanhang. Uppsatsen presenterar ekokritikens uppkomst,historia, influenser och ambitioner, för att sedan övergå till en faktisk ekokritisk analys av Harry Martinsons Nässlorna blomma och Svärmare och harkrank. LÄS MER

 3. 8. Harry Martinson - en tidsresa i lyriken och dess förändringar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk och litteratur, SOL

  Författare :Josefine Scherdin; [2011]
  Nyckelord :Harry Martinson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 9. Meningen med livet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Fredrik Eriksson; [2010]
  Nyckelord :jaget; civilisationshistoria; utopi; Kallocain; Karin Boye; Aniara; Harry Martinson; ekokritik; dystopi; buddhism; Cormac McCarthy; the road; Björn Sahlin; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Stad är, per definition, avstånd från natur. Detta kan ge upphov till mänskliga problem eftersom naturen kan vara bra för tankarnas mångfald samt för själens storhet och som konstnärlig inspiration. Civilisation är som en storskalig stad, den motarbetar ”fri” natur. Upplysningen skapar en ”överdriven” civilisation. LÄS MER

 5. 10. De är på en evig resa i tid och rum : En studie i Harry Martinsons Aniara

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Camilla Hällbom; [2010]
  Nyckelord :Harry Martinson; Aniara; performativity; narratives; science fiction;

  Sammanfattning : Aniara is a versified epos written by Harry Martinson in 1956. The story is about a large group of people who are being evacuated from earth to Mars because the earth is radiated. However something goes wrong. They fall out of course and end up on a never ending journey in space. LÄS MER