Sökning: "Harry Martinsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Harry Martinsson.

 1. 1. ”Them Azkaban guards give me the collywobbles” : Det kusliga i J.K. Rowlings Harry Potter and the Prisoner of Azkaban

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Pernilla Martinsson; [2018]
  Nyckelord :det kusliga; unheimlich; Freud; Harry Potter;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen står den tredje boken om Harry Potter, The Prisoner of Azkaban, i fokus. Analysen fokuserar på vilka exempel på det kusliga som förekommer i boken och vilken funktion dessa element får i boken. Detta undersöks främst utifrån Freuds teori om det kusliga (unheimlich). LÄS MER

 2. 2. Det populärkulturella minnet i samtida skönlitteratur : En intertextuell läsning av Amanda Svenssons Hey Dolly

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Mikael Peltola; [2010]
  Nyckelord :Hey Dolly; Amanda Svensson; Karin Kukkonen; popular cultural memory; popular culture; Mikhail Bakhtin; Julia Kristava; intertextuality; postmodernism; Neil Gaiman; Tory Amos; The Smiths; Harry Martinsson; Karin Boye; Hey Dolly; Amanda Svensson; Karin Kukkonen; populärkulturellt minne; populärkultur; Mikhail Bakhtin; Julia Kristava; intertextualitet; postmodernism; Neil Gaiman; Tory Amos; The Smiths; Harry Martinsson; Karin Boye;

  Sammanfattning : Adapting the concept of the ”popular cultural memory” and its necessary “context knowledge” established by Karin Kukkonen, this bachelor thesis seeks to examine how this memory is “at work” and expresses itself in contemporary fiction, by doing an intertextual reading of the swedish author Amanda Svensson's debut Hey Dolly. Within the intertextual structures of Hey Dolly the reader encounters allusions and references that address almost everything from contemporary popular culture to established authors in the swedish canon, mainly as means for the characters to help them express their emotions and thoughts, by “choosing” from already available content of popular culture to use and modify. LÄS MER

 3. 3. Den självbiografiska romanen: Fakta eller fiktion? - En studie av Ivar lo-Johanssons självbiografiska roman Författaren :

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Mikael Blom; [2010]
  Nyckelord :Ivar Lo-Johansson; Självbiografi; Självbiografisk roman; Narratologi; Fakta; Ickefiktion; Fiktion;

  Sammanfattning : Under 1950-talet skrev Ivar Lo-Johansson flera självbiografiska berättelser som på omslagen också benämns som självbiografiska romaner; Analfabeten, Gårdfarihandlaren, Stockholmaren, Journalisten, Författaren, Socialisten, Soldaten, Proletärförfattaren, vilka skildrar samtiden, 1910-talets slut till 1950-talets början. Författaren, som jag har intresserat mig mest för i analysen, är indelad i tolv kapitel som i princip skulle kunna läsas fristående från varandra. LÄS MER