Sökning: "Harry Potter och De vises sten"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Harry Potter och De vises sten.

 1. 1. Den modiga pojken och den duktiga flickan : En genusanalys av Harry Potter och de vises sten med svenskdidaktisk anknytning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Moa Winkler; [2019]
  Nyckelord :Harry Potter och de vises sten; genus; manligt; kvinnligt; didaktik; sociokulturella perspektivet; feminism;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en genusanalys av karaktärerna Harry Potter och Hermione Granger i Harry Potter och de vises sten. Harry Potter-serien har haft ett stort genomslag på bokmarknaden och är en av de tre största fantasyserierna i modern tid (Alkestrand, 2016:28). LÄS MER

 2. 2. Miljöbytens funktion i den inre och yttre resan somberättelsestruktur

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Josef Skir; [2018]
  Nyckelord :Miljöbyten; gestaltar; hjälteresa; karaktärsutveckling; Harry Potter och Sagan om ringen;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker miljöbytens funktion inom film och påvisar ett samband mellan miljö och hjälteresors narrativa utveckling. Observationer av filmerna Sagan om ringen – Härskarringen (2002) och Harry Potter och de vises sten (2001) utforskas i analysen. LÄS MER

 3. 3. Minimalistisk läsmagi: Att designa ett minimalistiskt bokomslag till fantasyromanen Harry Potter och De Vises Sten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Na-Na Bergsten; [2018]
  Nyckelord :Harry Potter; minimalism; design; bokomslag;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta fram ett minimalistiskt bokomslag till fantasyromanen HarryPotter och De vises sten av J.K Rowling. Studien riktar sig till målgruppen svenska läsare. LÄS MER

 4. 4. Väx med Harry Potter : Identitetsutveckling i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Mattias Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Identitetsutveckling; litteraturanalys; Harry Potter;

  Sammanfattning : J.K. Rowlings bok Harry Potter och de vises sten är en ungdomsbok som slagit igenom och fångat många barn, ungdomar och vuxna. I denna studie undersöks huvudkaraktären Harry Potters identitetsutveckling genom en didaktiskt inriktad litteraturanalys. LÄS MER

 5. 5. Dold berättare – VFX i Harry Potter-filmerna : En analys av digitala visuella effekter i Harry Potter och de vises sten & Harry Potter och Dödsrelikerna Del: 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Erik Popek; [2018]
  Nyckelord :VFX; Digitala visuella effekter; Postproduktion; Narrativ; Dieges; CGI; Perceptuell realism;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om digitala visuella effekter och hur de används i fantasyfilmerna Harry Potter och de vises sten (2001) och Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 (2011). Filmanalysen är avgränsad till scener som är viktiga för filmens narrativ. Scenerna utgör centrala delar av den klassiska dramaturgiska modellen. LÄS MER