Sökning: "Harry Potter"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden Harry Potter.

 1. 1. The Impact of Preconceived Notions : A Literary Study of Moral Complexity in the Harry Potter Series

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Antonia Alfredsson; [2020]
  Nyckelord :moral complexity; focalizer; narratology; preconceived notions; Harry Potter;

  Sammanfattning : This essay examines the use of the character Harry Potter as focalizer in the Harry Potter series. The objective is to see how Harry’s preconceived notions are caused by his inability to grasp moral complexity. The study is conducted by a close reading of the novels with the focus on the relationship between Harry and the character Severus Snape. LÄS MER

 2. 2. Gender Roles in the Harry Potter Novels

  L3-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jakob Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Significance of the Unconscious : A Literary Study of Fear Factors and Psychological Blockings in the Harry Potter Series

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Ida Swärd; [2020]
  Nyckelord :Harry Potter; fear; psychoanalytical criticism; the unconscious;

  Sammanfattning : This essay examines various fears presented in the Harry Potter series along with the psychological blockings connected to each fear. Furthermore, this study examines whether the effect of the characters’ actions and behaviours in situations that frightens them can simulate strategies of managing fears in real-life situations as well. LÄS MER

 4. 4. Harry Potter och läsbarheten : En studie om översättningen av namn från engelska till kinesiska, i Harry Potter och dödsrelikerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Julia Holmer; [2020]
  Nyckelord :översättning; översättningsstrategier; namn; läsbarhet; Harry Potter;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse the names of characters, places, spells and culture specific phenomena, in order to discover which are the most common translation strategies. The names that are analysed are those found in the Chinese translation of the seventh Harry Potter book written by J.K. LÄS MER

 5. 5. Ett bokomslag växer upp : En jämförande visuell retorikanalys av bokomslagen på den svenska utgivningen av Harry Potter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Emelie Bröms; [2020]
  Nyckelord :Harry Potter; book cover; art history; rhetoric; visual rhetoric; visual arguments; ethos; pathos; Harry Potter; bokomslag; konstvetenskap; retorik; visuell retorik; argumentationsanalys; ethos; pathos;

  Sammanfattning : Uppsatsen avser analysera den argumentation som förekommer på bokomslagen till de svenska böckerna om Harry Potter. Genom att studera vilka visuella argument som förekommer på böckers omslag, är syftet med arbetet att undersöka hur omslagen argumenterar och kommunicerar via olika visuella element såsom färg, form, illustrationer och symboler. LÄS MER