Sökning: "Harry Potter"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden Harry Potter.

 1. 1. “It’s not a phase, Mom!!!". Om identitetsskapande inom fankultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Rebecca Ågren; Lina Holst; [2019-05-20]
  Nyckelord :Fandom; Harry Potter; Twilight; Hunger Games; identitet;

  Sammanfattning : In this essay, we examine what it means to be a fan. We look at the way different products and discourses create identity within both fan culture and fandoms. We have chosen to focus on three famous fandoms among youth culture - Harry Potter, The Hunger Games and The Twilight Saga. LÄS MER

 2. 2. Pedagogy at Hogwarts : A literary analysis of teaching methods and theories at Hogwarts in the Harry Potter books

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Linus Friberg; [2019]
  Nyckelord :Teaching methods; Pedagogical theories; Hogwarts; fictional representations of teaching methods; Harry Potter.;

  Sammanfattning : This essay argues that the Harry Potter books can be used to analyse various methods and theories regarding pedagogy since the school setting is a major part of the stories. J. LÄS MER

 3. 3. Harry Potter and the Fat Stereotypes

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Olsson Hanna; [2019]
  Nyckelord :Harry Potter; Fat Studies; Film Studies; Gender Studies; Children s Films; Young Adult Series; Intersectionality; Fat Stereotypes;

  Sammanfattning : In the field of research within film studies which consider how aspects such as gender or race affect the portrayal of a character, the aspect of characters' body sizes are not always taken into account. By analysing the fat characters in the popular children's and young adult film series about Harry Potter, I bring attention to the fact that the use of stereotypes is significant in these characterisations, and further contributes to the marginalisation of this particular group of people. LÄS MER

 4. 4. Det magiska litteratursamtalets möjligheter : En undersökning av hur Harry Potters identitetsskapande gestaltas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rickard Ling; Karl Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Harry Potter; identitetsskapande; litteratursamtal; läsarter;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks hur J.K. Rowling gestaltar identitetsskapandet av Harry Potter i Harry Potter-serien som består av sju böcker. Sedan presenteras möjligheterna i litteratursamtal med utgångspunkt i skönlitteraturen Harry Potter-serien med temat identitetsskapande. LÄS MER

 5. 5. Harry Potter, en omoralisk och farlig bokserie? : En innehållsanalys om religiös riktad kritik och skapandet av moralpanik och folkdjävlar, utifrån författaren Richard Abanes

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Tina Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Harry Potter; ockultism; ockult; Richard Abanes; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Abstract The questions of this essay are: What is Richard Abanes’s criticism against occult elements in the Harry Potter books? How can Abanes’s – from a Christian point of view - religiously motivated criticism of the four first Harry Potter books be seen as an expression of moral panic and the construction of folk devils according to Cohen's scientific theory in popular culture? The questions are answered through a content analysis of Richard Abanes's book Harry Potter and the Bible: the menace behind the magick based on Stanley Cohen's theory of moral panic and folk devils. The aim is thus to develop a religious-scientific understanding of religiously motivated criticism of popular culture. LÄS MER