Sökning: "Harry Potter"

Visar resultat 1 - 5 av 148 uppsatser innehållade orden Harry Potter.

 1. 1. De föräldralösa pojkarnas revansch : En komparativ litteraturstudie av Oliver Twist och Harry Potter lästmot svenskämnets styrdokument i grundskolan

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sara Thernström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Rehabilitering och tillgänglighet i mobila exergames

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Cecilia Lindskog; [2021]
  Nyckelord :cerebral pares; exergames; interaktionsdesign; mobilspel; tillgänglighet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Mobila exergames, det vill säga mobilspel som uppmuntrar användaren till fysisk aktivitet, har ökat i popularitet de senaste åren i samband med spel som Pokémon GO och Harry Potter: Wizards Unite, men stora brister råder fortfarande när det gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. I denna uppsats undersöks tillgängligheten i ett antal mobila exergames på marknaden för att utreda eventuella brister samt ge förslag på förbättringar. LÄS MER

 3. 3. The influence of yakuwarigo and gendered language on character portrayals : A case study of the Japanese translation of Harry Potter and the Chamber of Secrets by JK Rowling

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för språk, litteratur och lärande

  Författare :Ramiar Ahmad; [2021]
  Nyckelord :Harry Potter; Chamber of Secrets; yakuwarigo; role language; Japanese; English; translation; character voices; character portrayals;

  Sammanfattning : The book Harry Potter and the Chamber of Secrets, written by the prolific author J.K.Rowling, is a popular piece of fiction that has been adapted into a film as well as severalvideogames. The book has also been translated from its original English into dozens oflanguages, including Japanese. LÄS MER

 4. 4. Hjältar och genus -En kritisk analys av Handbok för superhjältar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linnea Hedengran; Alice Larsson; [2021]
  Nyckelord :Hjälte; Genus; Handbok för superhjältar; Intersektionalitet; Mobbning; Makt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en kritisk belysning av hur superhjältemotivet och genus presenteras i bokserien Handbok för superhjältar som är populär bland barn och används i skolorna. Bokserien har även en tillhörande lärarhandledning där det finns tips och idéer för hur en kan jobbar med böckerna i skolan. LÄS MER

 5. 5. Barnfantasy och vuxenfantasy? : en studie av tre fantasy-böckers presentation i deras barnversion och vuxenversion

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Sofia Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Marknadsföring; omslag; målgrupp; språk; förlag; genre; fantasy; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to analyze and compare three books’ children and adult editions, in an attempt to enable a discussion about the book publishing companies marketing strategies of the separate target audiences. The literature chosen is Harry Potter and the prisoner of Azkaban, The Chronicles of Narnia (The Lion, the Witch and the Wardrobe and the collection book), and Insurgent, part two of the Divergent series. LÄS MER