Sökning: "Hasan Mohamadi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Hasan Mohamadi.

 1. 1. Bevis av centrala gränsvärdessatsen : med hjälp av Levys sats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hasan Mohamadi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Centrala gränsvärdessatsen (CGS) är en av grundpelarna inom statistik och sannolikhetsteori. CGS säger att ”summan av ett stort antal oberoende likafördelade slumpmässiga variabler är approximativt normalfördelad”. Det finns olika bevis för CGS. LÄS MER

 2. 2. Bevis av centrala gränsvärdessatsen med hjälp av Lévys sats

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Hasan Mohamadi; [2017]
  Nyckelord :CGS; normalfördelning; stokastisk; oberoende;

  Sammanfattning : Centrala gränsvärdessatsen (CGS) är en av grundpelarna inom statistik och sannolikhetsteori. CGS säger att ”summan av ett stort antal oberoende likafördelade slumpmässiga variabler är approximativt normalfördelad”. Det finns olika bevis för CGS. LÄS MER