Sökning: "Hashim Fatema"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hashim Fatema.

  1. 1. Paracetamols negativa effekter på hjärnutvecklingen in vivo

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för farmaceutisk biovetenskap

    Författare :Hashim Fatema; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Bakgrund: Paracetamol är ett av de mest kända och använda läkemedlet över hela världen för analgetisk och antipyretisk effekt. Paracetamol är ett receptbelagt läkemedel men säljs även receptfritt. Läkemedlet anses vara säkert under graviditet och därför kan den användas så länge den rekommenderade dosen inte överskrids. LÄS MER