Sökning: "Hashing"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet Hashing.

 1. 1. GDPR, Blockchain & Personal data - The rights of the individual v. the integrity of Blockchain

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Matsson; [2022-02-16]
  Nyckelord :Risk-based approach; Personal data; EU; Right of rectification; Right of erasure; Big Data; Peer-to-Peer; Distributed Ledgers; Hashing; Hash-reference;

  Sammanfattning : The technology of Blockchain is something new and innovative. It was introduced by a group which goes under the pseudonym Satoshi Nakamoto through the publishing of the paper “Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system”. LÄS MER

 2. 2. A hashing algorithm based on a one-way function in the symmetric group Sn

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Adrian Perez Keilty; [2022]
  Nyckelord :cryptography; hashing; symmetric group; one way function;

  Sammanfattning : We have found an operation between permutations in the symmetric group Sn upon which we have experimentally derived results that can be linked to desirable properties in cryptography, mainly in the domain of one-way functions. From it, we have implemented a beta version of an algorithm for a hashing function by exploiting the operation’s low computational cost for speed and its properties for security. LÄS MER

 3. 3. Prestanda- och användbarhetsanalys av decentraliserad ledger-teknik utvecklad med antingen SQL eller Blockkedja

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ali Asbai; [2022]
  Nyckelord :Blockchain; ledger; cryptography; Hash; decentralization; relational database; SQL; Prototype; Blockkedja; ledger; kryptologi; Hash; decentralisering; relationsdatabas; SQL; Prototyp;

  Sammanfattning : B-SPORT+ är ett projekt som var intresserat av att utveckla en applikation för tips och vägledning inom fysisk träning anpassad till personer med funktionsnedsättningar. B-SPORT+ identifieradebehovet av en decentraliserad ledger i applikationen. LÄS MER

 4. 4. Single Cell Methods and Cell Hashing forHigh Throughput Drug Screens

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Molekylär precisionsmedicin

  Författare :Alva Annett; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Semantic UFOMap : Semantic Information in Octree Occupancy Maps

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Edvin von Platen; [2021]
  Nyckelord :Mapping; Octrees; RGB-D perception; Motion and path planning; Semantics; Robots.; Kartläggning; Octree; Färg- och djupperception; Rörelse- och vägplannering; Semantik; Robotar.;

  Sammanfattning : Many autonomous robots operating in unknown and unstructured environments rely on building a dense 3D map of it during exploration. What tasks the robot can perform depends on the information stored in this map. LÄS MER