Sökning: "Hasibe Poyraz"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hasibe Poyraz.

  1. 1. KvinnorKan : ett steg närmare sina medlemmar

    Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

    Författare :Hasibe Poyraz; Berna Filizay; [2005]
    Nyckelord :Business and economics; Ekonomi; Kommunikation;

    Sammanfattning : Kommunikation är en ständigt pågående process som baserar sig på relationer och möten mellan människor. Det handlar även om information och påverkan mellan människor med hjälp av tal och kroppsspråk. LÄS MER