Sökning: "Hasret Arslanhan"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hasret Arslanhan.

  1. 1. Immateriella tillgångar : En studie om kreditansökan av företag med en stor andel immateriella tillgångar

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

    Författare :Melul Serhanoglu; Hasret Arslanhan; [2018]
    Nyckelord :Banks; intangible assets; credit granting; computer games companies; Banker; immateriella tillgångar; kreditgivning; datorspelsföretag;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att driva ett företag innebär att investera pengar i en framtid som är osäker men som förhoppningsvis kommer att ge en vinst. Företag behöver kapital för att kunna investera i bland annat marknadsföring, lager, forskning, utveckling och utbildning av personal. LÄS MER