Sökning: "Hassan Abdullahi"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Hassan Abdullahi.

 1. 1. Maskulint kontra feminint ledarskap : Beskriver manliga ledare i kvinnodominerade branscher sin ledarstil som feminin?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Diana Isak; Kawsar Abdullahi Hassan; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Masculine leadership; Feminine leadership; Gender; Male-dominated branch; Female-dominated branch; Leader styles; Ledarskap; maskulint ledarskap; feminint ledarskap; genus; mansdominerad bransch; kvinnodominerad bransch; ledarstilar;

  Sammanfattning : This study aims to investigate whether male leaders in women-dominated industries describe their leadership as masculine or feminine in accordance with the writers own designed model “Masculine leadership versus feminine leadership”. The model is based on previous research. LÄS MER

 2. 2. Priming vid ordstamskomplettering

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hassan Abdullahi; [2020]
  Nyckelord :Priming; Ordstamskomplettering; Implicit minne;

  Sammanfattning : Priming är ett sätt att studera hur det implicita minnet fungerar och påverkar oss. I den här studien undersöktes priming vid ordstamskomplettering och hur presenterat ord respektive icke presenterat ord påverkar priming. Syftet med studien var att undersöka och analysera priming vid ordstamskomplettering. LÄS MER

 3. 3. Evaluating LoRa Physical as a Radio Link Technology for use in a Remote-Controlled Electric Switch System for a Network Bridge Radio-Node

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Abdullahi Aden Hassan; Rasmus Karlsson Källqvist; [2019]
  Nyckelord :LoRa; Emergency preparedness; Amateur radio; System design; Embedded system; Radio electronics; LoRa; Krisberedskap; Amatörradio; Systemdesign; Inbyggda system; Radioelektronik;

  Sammanfattning : This report explores the design of a system for remotely switching electronics on and off within a range of at least 15 km, to be used with battery driven radio nodes for outdoor Wi-Fi network bridging. The application of the network bridges are connecting to remote networks, should Internet infrastructure fail during an emergency. LÄS MER

 4. 4. Adverse effects of khat on somali families

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Yusuf Hassan Ibrahim; Mohamed Jibril Abdullahi; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER