Sökning: "Hassan Sabri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hassan Sabri.

  1. 1. Pojkar som ensamkommande flyktingbarn - flykten till Europa en resa på liv och död

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

    Författare :Hiwa Mohammadi; Hassan Sabri; [2015]
    Nyckelord :flykting; ensamkommande barn; välbefinnande; asylsökande; coping;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med studien är att undersöka hur ensamkommande flyktingpojkar beskriver att deras psykiska välbefinnande påverkas av att fly från sitt hemland, samt att undersöka hur etnicitet påverkar pojkarnas psykiska välbefinnande. Sex unga vuxna män i åldern 18-25 år har intervjuats. LÄS MER