Sökning: "Hassan Yusuf"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Hassan Yusuf.

 1. 1. Migration of Signing Algorithms : An investigation in migration of signing algorithms used in certificate authorities.

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Yusuf Hassan; [2019]
  Nyckelord :signing; algorithm; migration; post-quantum; certificate; x.509; backwards; compatibility; signeringsalgoritm; signeringsalgoritmer; migration; postkvantum; certifikat; x.509; kompatibilitet;

  Sammanfattning : The migration of signing algorithms is a process which can be used to move from signing algorithms which are regarded as less safe to algorithms which are regarded as safer. The safety of cryptographic algorithms has been compromised before, algorithms such as SHA-1 has been proven to be broken. LÄS MER

 2. 2. Livskvalitet hos personer med Alzheimers sjukdom: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hawa Hassan Yusuf; Solen Taher; [2016-01-11]
  Nyckelord :Alzheimer’s disease; Care; Effectiveness; Memories; Nurse; Nursing; Promoting; Quality of life and Reminiscence; Care; Effectiveness; Memories; Nurse; Nursing; Promoting; Quality of life and Reminiscence;

  Sammanfattning : Bakgrund: Alzheimers sjukdom är en folksjukdom i Sverige och antalet insjuknade ökar konstant p.g.a. en åldrande befolkning. LÄS MER

 3. 3. Minska elförbrukningen i Produktion

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Hassan Yusuf; Harald Sundström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. UNDERSÖKNING AV FEL OCHSTÖRNINGAR SOM PÅVERKARBYGGPROJEKT

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :JOSEF VAZIRI; YUSUF MUHAMOUD HASSAN; [2014]
  Nyckelord :Investigation of faults and disturbances that affects construction projekts.; Fel; störningar; byggprojekt; byggstyrning; byggprocessen; undersökning och produktionsplanering.;

  Sammanfattning : Detta arbete kommer att behandla olika typer av fel och störningar som påverkar ett byggprojekt. Byggprocessen i sig involverar många aktörer som måste samarbeta för att nå uppsatta mål och därmed hålla sluttiden. LÄS MER

 5. 5. Adverse effects of khat on somali families

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

  Författare :Yusuf Hassan Ibrahim; Mohamed Jibril Abdullahi; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER