Sökning: "Hat i grupp"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Hat i grupp.

 1. 1. "Jag är en smältmaskin!" : En intervjustudie baserad på förskolebarns tankar om vattnets fasövergångar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Josefine Reuterdahl Palm; [2018]
  Nyckelord :Phase transformations; preschool; children s thoughts; chemistry; investigate; Fasomvandlingar; förskola; barns tankar; kemi; undersöka;

  Sammanfattning : The purpose with my study is to investigate what kind of thoughts children between three or four years express about the water's phase transitions. The theoretical perspective which has been used is sociocultural perspective. The method is based on semi-structured interviews in groups. LÄS MER

 2. 2. Trötta arketyper och hur man på bästa sätt skjuter dem i sank - om avveckling av akademisk domsrätt i Sverige och Tyskland under 1800-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :David Syll; [2016]
  Nyckelord :legal history; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar den självständiga jurisdiktion som i regel hörde varje universitet till. Arbetet är geografiskt avgränsat genom att endast avse rättsutvecklingen i Sverige och Tyskland. Den akademiska domsrätten måste betraktas i den historiska kontext ur vilken den sprang fram. LÄS MER

 3. 3. Etnicitet i amerikansk skräckfilm : Representationen av romsk och afroamerikansk identitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

  Författare :Jenny Björk; [2011]
  Nyckelord :etnicitet; representation; Hollywoodfilm;

  Sammanfattning : I uppsatsen analyseras representationen av romsk etnicitet i de amerikanska filmerna Dracula (1931, Browning), Thinner (1996, Holland), Drag Me To Hell (2009, Raimi), Draculas Son (1943, Siodmak) och Varulven (1941, Waggner) samt afroamerikansk etnicitet i Night of the Living Dead (1968, Romero), De Fördömdas Drottning (2002, Rymer), Draculas Son och Svart Mystik (1943, Tourneur). Syftet med uppsatsen är att blottlägga representationen av icke-amerikanska etniciteter genom analys av handling och bildspråk, samt jämföra framställningen med respresentationen av de amerikanska karaktärerna i valda filmer. LÄS MER

 4. 4. "Om man ska ta åt sig allt de säger blir man fan knäckt alltså, det går inte."

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sheila Kihlman; [2008-05-26]
  Nyckelord :HBT-tjejer; utsatthet på grund av sexuell läggning; homofobiska hatbrott socialkonstruktionism; diskursanalys; subjektspositioner; queer; feminism; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur unga HBT-kvinnor (homosexuella, bisexuella och transpersoner) som blivit utsatta för diskriminering, kränkningar, hot, hat och våld på grund av sexuell läggning/identitet talar om hotet, våldet och utsattheten och hur de upplever om-givningens syn på deras sexualitet och omgivningens reaktioner på hotet/våldet. Jag vill även undersöka hur dessa upplevelser påverkar deras självbild, deras sätt att hantera upplevelserna och deras sätt att uttrycka sin sexuella identitet. LÄS MER

 5. 5. Hets mot folkgrupp kontra yttrande- och religionsfrihet

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Christian Andersson; [2006]
  Nyckelord :hets mot folkgrupp; straffrätt; yttrandefrihet; religionsfrihet; europakonventionen; sexuell läggning;

  Sammanfattning : Den 1 januari 2003 infördes ”sexuell läggning” i lagen om hets mot folkgrupp. Den främsta anledningen till att ändringen genomfördes var p.g.a. LÄS MER