Sökning: "Hatbrott"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade ordet Hatbrott.

 1. 1. Terrorism eller hatbrott? : En studie av Aftonbladet och Expressens nyhetsrapportering om attentatet på Drottninggatan 2017 och i Trollhättan 2015

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Selin Göker; [2021]
  Nyckelord :terrorism;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur attentaten på Drottninggatan 2017 och i Trollhättan 2015 inramades och hur respektive gärningsman framställdes vid nyhetsrapportering. Närmare bestämt, med hjälp av en diskursanalys som metod analyserades Aftonbladets och Expressens nyhetsrapporteringar av respektive attentat. LÄS MER

 2. 2. Hatet och Hatbrotten: Dess offer och förövare i svensk dags- och kvällspress : En kvantitativ innehållsanalys om nyhetsrapporteringen kring hatbrott i Dagens Nyheter och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Ellen Hellström Persson; Ellen Ingren; [2021]
  Nyckelord :Hatbrott; rasism; islamofobi; hat; nyhetsjournalistik;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att beskriva hur Expressen och Dagens Nyheter rapporterat om hatbrott under år 2010, 2015 och 2020. I en andra delfråga undersöks i synnerhet den nyhetsjournalistiska rapporteringen om islamofobiska hatbrott under dessa år. LÄS MER

 3. 3. Skepnader av antisemitiska hatbrott : En studie om judars upplevelse av hatbrott i Sverige

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jaqline Carlzon Shoukatian; [2021]
  Nyckelord :anti-Semitism; hate crimes; stigma; exclusion; minority stress; KASAM; antisemitism; hatbrott; stigma; utanförskap; minoritetsstress; KASAM;

  Sammanfattning : Studien syftar till att få en ökad förståelse för antisemitiska hatbrott i Sverige, genom att undersöka främlingsfientlighet och rasistiska hatbrott mot personer med judisk bakgrund. Tidigare forskning konstaterar att antisemitiska hatbrott har ökat de senaste åren, dock finns det begränsat med vetenskaplig forskning om antisemitismen i Sverige, särskilt kvalitativa studier. LÄS MER

 4. 4. “Hör man tillräckligt många gånger att man är fel, så tror man att det är så” - En kvalitativ studie om transpersoners perspektiv på utsatthet för hatbrott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lisa Larsson; Josefine Ellneskog; [2021]
  Nyckelord :Hatbrott; transpersoner; utsatthet; påverkan; minoritetsstress; spegeljaget; strukturellt våld; Social Sciences;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka hur transpersoner från deras egna perspektiv diskuterar utsatthet för hatbrott och den eventuella påverkan det medför. Syftet baserades dels på ett nyligen tillkommit hatbrottsmotiv för könsöverskridande identitet och uttryck samt dels en brist på kvalitativ forskning om hatbrott mot transpersoner. LÄS MER

 5. 5. Hatbrott som grund för straffskärpning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Markus Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I 29 kap. 2 § 7 p. brottsbalken finns en straffskärpningsregeln som innebär att om motivet för ett brott har varit ett hatbrottsmotiv ska straffet bli strängare. Detta arbete analyserar denna regels funktion, tillämpning samt dess historiska bakgrund. LÄS MER