Sökning: "Hatice Kaya"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Hatice Kaya.

  1. 1. Användbara e-handelsplatser : vilka designprinciper påverkar vilka användbarhetskriterier

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

    Författare :Hatice Kübra Kaya; [2013]
    Nyckelord :E-handel; Webbdesign; Grafiskdesign; Informationsdesign; Användbarhet; Interaktionsdesign;

    Sammanfattning : Det finns många företag som väljer att använda internet som marknadsplats, där de kan sälja allt online. Det kan vara vissa företag som tror att det räcker med att webbplatserna finns uppe på nätet och fungerar vilket det inte gör. LÄS MER