Sökning: "Haval Sarbast Hgi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Haval Sarbast Hgi.

  1. 1. Bearbetningstid och CPU-användning i Snort IPS : En jämförelse mellan ARM Cortex-A53 och Cortex-A7

    M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

    Författare :Al-Husein Nadji; Haval Sarbast Hgi; [2020]
    Nyckelord :- Snort; Cortex-A53; Cortex-A7; ARM; CPU; Processing time; IDS; IPS; Intrusion detection system; Raspberry Pi; Network; Snort; Cortex-A53; Cortex-A7; ARM; CPU; Bearbetningstid; IDS; IPS; Intrångsdetekteringssystem; Raspberry Pi; Nätverk;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur bearbetningstiden hos Snort intrångsskyddssystem varierar mellan två olika processorer; ARM Cortex-A53 och Cortex-A7. CPU-användningen undersöktes även för att kontrollera om bearbetningstid är beroende av hur mycket CPU Snort använder. LÄS MER