Sökning: "Hbtq personer"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade orden Hbtq personer.

 1. 1. Hbtq+ personers upplevelser av bemötandet inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elina Andersson; Emma Celén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Hbtq personer; upplevelser; bemötande; personcentrerad vård; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hbtqi+ personer tillhör en sårbar minoritetsgrupp som är utsatt för diskriminering både i Sverige och resten av världen. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas negativt av minoritetsstress och hbtqi+ personer har visat sig vara mer sårbara för viss psykisk- och fysisk ohälsa än heterosexuella och cispersoner. LÄS MER

 2. 2. I skuggan av regnbågen : Våld i samkönade parrelationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Viktor Larsson; Jessica Kedziora; [2022]
  Nyckelord :barriers; difficulties; help-seeking behavior; intimate partner violence; LGBT; HBTQ; hinder; hjälpsökande; svårigheter; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa översiktsstudie var syftet att undersöka vad forskning har identifierat som svårigheter för våldsoffer i samkönade parrelationer i deras hjälpsökande beteende av formella källor, samt hur de upplever det stödet de söker. Efter en innehållsanalys identifierades olika svårigheter som kunde vara barriärer i HBTQ-personers hjälpsökande beteende som sedan analyserades utifrån konstruktivistiska teorier. LÄS MER

 3. 3. Transpersoners utanförskap, nyhetsmedia och normer : En kritisk diskursanalys av transpersoners representation i Expressens nyhetsartiklar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elvira Eklund; Lovisa Glimsäter; [2022]
  Nyckelord :news evaluation; the ideal victim; gender; norms; transsexuality; cis-person; trans-person; nyhetsvärdering; det idealiska offret; genus; normer; transsexualitet; cisperson; transperson;

  Sammanfattning : I takt med digitaliseringen skapas fler digitala nyhetssidor och därmed blir konkurrensen högre mellan nyhetskanaler. Eftersom nyhetsartiklar blir mer lättillgängliga är det intressant att se huruvida de inkluderar människor med alla olika könsidentiteter eller ej. LÄS MER

 4. 4. Risk och skyddsfaktorer för unga HBTQ+-personer i skolans jämställdhetsarbete : Årskurs 7–9

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Joy Hallin; Saga Lundahl; [2022]
  Nyckelord :Heterosexuella matrisen; queer; makt; identitetsnormer; stigmatisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur olika faktorer kan påverka lärares arbete med jämställdhet och HBTQ+frågor i undervisning inom grundskolans årskurs 7–9, samt analysera om lärares arbete med jämställdhet och HBTQ+frågor kan fungera som skydds- och/eller riskfaktorer för HBTQ+-ungdomar.Uppsatsen har en kvantitativ forskningsansats med survey design. LÄS MER

 5. 5. En kvalitativ studie om de upplevda villkoren för hbtq-personer som växt upp med hedersnormer

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lina Demetriades; Alice Lundin; [2022]
  Nyckelord :Honor; honor based violence and oppression; lgbtq; lgbtqia ; connectivity; Heder; hedersrelaterat våld och förtryck; hbtq; hbtqia ; connectivity;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyze the terms for lgbtq people in an honor context. Qualitative, semi-structured interviews have been conducted with six people who identify with the lgbtq community and who describe that they have been exposed to honor related norms. LÄS MER