Sökning: "Hbtq"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade ordet Hbtq.

 1. 1. Inte mot min natur. Diskurser om sjukt och friskt vid tiden för avkriminalisering av homosexualitet i Sverige.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alice Hymna Ramnehill; [2022-02-17]
  Nyckelord :homosexualitet; avkriminaliseringen av homosexualitet; hbtq-historia; Folkhemmet; Psykiatri; Lagar;

  Sammanfattning : This essay examines how a disease discourse of homosexuality became the dominant discourse that pushed the debate on the decriminalization of homosexuality in Sweden forward. The essay shows that arguments for homosexuals’ right to personal freedom and subjective happiness, constituted a kind of rift in the discourse during the 1930’s debate. LÄS MER

 2. 2. Hbtq+ personers upplevelser av bemötandet inom vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elina Andersson; Emma Celén; [2022-01-13]
  Nyckelord :Hbtq personer; upplevelser; bemötande; personcentrerad vård; vårdlidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hbtqi+ personer tillhör en sårbar minoritetsgrupp som är utsatt för diskriminering både i Sverige och resten av världen. Den fysiska och psykiska hälsan påverkas negativt av minoritetsstress och hbtqi+ personer har visat sig vara mer sårbara för viss psykisk- och fysisk ohälsa än heterosexuella och cispersoner. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av regnbågen : Våld i samkönade parrelationer

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Viktor Larsson; Jessica Kedziora; [2022]
  Nyckelord :barriers; difficulties; help-seeking behavior; intimate partner violence; LGBT; HBTQ; hinder; hjälpsökande; svårigheter; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa översiktsstudie var syftet att undersöka vad forskning har identifierat som svårigheter för våldsoffer i samkönade parrelationer i deras hjälpsökande beteende av formella källor, samt hur de upplever det stödet de söker. Efter en innehållsanalys identifierades olika svårigheter som kunde vara barriärer i HBTQ-personers hjälpsökande beteende som sedan analyserades utifrån konstruktivistiska teorier. LÄS MER

 4. 4. Skolbibliotekens arbete med hbtq+

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ruby Videla; Jenny Åhrlin; [2022]
  Nyckelord :Hbtq; hbtq ; hbtqi; queer; elev; skolbibliotek; bibliotek; arbetsmetod;

  Sammanfattning : The issues regarding LGBTQ+ are relevant in today’s society, not least for young people who are forming their understanding of themselves and the society around them. School libraries are considered a valuable resource when addressing these issues in Swedish schools. LÄS MER

 5. 5. "Att leva öppet som trans har gett mig tillbaka mitt liv...och vilket liv det är!" : En studie av minoritetsglädje och positiva erfarenheter hos transkvinnor och transmän.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Psykologi

  Författare :Paulina Filis; [2022]
  Nyckelord :transgender; lgbtq ; minority joy; positive experiences; transwomen; transmen; thematic analysis; authenticity; gender euphoria; transcommunity; gender-affirming care; gender dysphoria; minority stress; qualitative research; lgbtq-research; transpersoner; hbtq ; minoritetsglädje; positiva erfarenheter; transkvinnor; transmän; tematisk analys; autenticitet; könseufori; transcommunity; transvård; könsdysfori; minoritetsstress; kvalitativ forskning; hbtq-forskning;

  Sammanfattning : Transpersoner lider en ökad risk jämfört med övrig befolkning att utveckla psykisk och fysisk ohälsa, samt en rejält förhöjd risk för suicid. Trots detta mår många transpersoner bra och är generellt nöjda med sitt liv och sitt mående. LÄS MER