Sökning: "Head Impact Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden Head Impact Studies.

 1. 1. Användning av getter för naturvård i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Josefin Sandelius; [2019]
  Nyckelord :bete; sly; brandgator; betesmarker;

  Sammanfattning : Getter finns i hela världen. De har som störst betydelse i utvecklingsländer, men har även haft betydelse i Sverige för produktion av mjölk, kött, hudar, ragg och horn. Under mitten av 1800-talet fanns det cirka 170.000 getter i landet, men de minskade kraftigt när skogsindustrin tog fart, eftersom att de ansågs förstöra skog och mark. LÄS MER

 2. 2. Shock Absorbing Flooring For Elderly Homes : Study of Shock Absorption of Head Impacts and Rolling Resistance

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Brynjar Hilmarsson; [2018]
  Nyckelord :Shockabsorbing Flooring; Rolling Resistance; Fall Injuries; Head Impact Studies;

  Sammanfattning : In Sweden fall-related injuries among the elderly lead to over a thousand deaths and close to 300.0000 hospital visitations annually. Fall related injuries can in many cases lead to serious head injuries along with other fractures. The elderly are more prone to fall and sustain an injury because of conditions such as osteoporosis and weak muscles. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas uppfattningar och upplevda ansvar om turismens miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Turismvetenskap

  Författare :Angelica Nilsson; Malin Öhman Lundin; [2018]
  Nyckelord :Experienced responsibility compared to behaviour; Tourism; Environmental Responsibility; Behaviour; Motivation; upplevt ansvar jämfört med beteende; turism; miljöansvar; beteende; motivation;

  Sammanfattning : Turismindustrin är en bransch som allt mer ökar och bidrar till en mycket positiv utveckling i form av arbetstillfällen, kulturutbyte och många andra positiva aspekter. Men då det även bidrar till negativ inverkan på jordens miljö, som hotas av förstöras av det ökade resandet, måste branschen ta sitt ansvar och gå mot en mer hållbar framtid som också värnar om miljön. LÄS MER

 4. 4. Subjektiv bedömning av hälta hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Isabelle Andersson; [2018]
  Nyckelord :häst; hälta; subjektiv; hältbedömning;

  Sammanfattning : Av alla sjukdomsfall i Sverige som veterinärvård söks för handlar ungefär hälften om hältrelaterade problem. I praktiken använder veterinärer sin subjektiva bedömning i form av syn och hörsel för att upptäcka och gradera hälta. LÄS MER

 5. 5. A concept to evaluate dynamic daylight glare

  Master-uppsats, Lunds universitet/Energi och ByggnadsDesign; Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Efthymia Eirini Tsianaka; [2018]
  Nyckelord :glare; daylight; zonal; long-term; adaptation possibility; TPG; STG; directional glare; weighting system; dynamic; visual comfort; fenestration system; Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A method towards a dynamic daylight glare evaluation in the early stage of design was developed in this thesis, using existing glare metrics under multiple observer positions and gazes. The results pointed out that it is possible for a zonal characterization regarding glare sensation to be achieved with the combination of multiple existing metrics and a weighting system, named the adaptation possibility. LÄS MER