Sökning: "Head-Up Display HUD"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Head-Up Display HUD.

 1. 1. Glanceability in Vehicle Head-Up Displays

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jennifer Larsson; [2018]
  Nyckelord :HUD; Heads-up Display; Car; Glanceability; Virtual Reality; Augmented Reality;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to explore glanceability in a vehicle Heads-Up Display,with a focus on what factors should be considered in order to design for glanceability.The project has been conducted in cooperation with Uniti and Jayway, with theintended outcome to increase the knowledge about how to design glanceable vehicleHeads-Up displays. LÄS MER

 2. 2. User Interface Design of Head-Up Display Using Scenarios : An Early Stage Innovation Project at Bombardier

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Rohit Agarwal; [2018]
  Nyckelord :Head-up display; HUD; train; safety; Early-stage innovation; train safety; train cabin; Driver Machine Interface; User Interface; scenario-based design; User Technical Scenario Process; Scenario Building; User Interviews; Workshop; technical design; product development; product design; new product development; joint development; Head-up display; HUD; tåg; trygghet; Tidig scen innovation; tågsäkerhet; tåghytt; Drivrutinsgränssnitt; Användargränssnitt; scenario-baserad design; Användar Teknisk Scenario Process; Scenario Building; Workshop; teknisk design; produktdesign; ny produktutveckling; gemensam utveckling;

  Sammanfattning : Head-up display (HUD) är en beprövad teknik inom flyg och bil, vilken gör det möjligt för piloter och förare att få tillgång till information utan att uppmärksamheten avleds från omvärlden. Liknande fördelar kan uppnås genom installation av HUD i tåg. LÄS MER

 3. 3. Att presentera information i virtuell verklighet : En studie om var och hur information bör presenteras i virtuell verklighet vid användning av en fordonssimulator.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joel Boman; Markus Forsmark; Waldemar Schagerström; [2017]
  Nyckelord :Virtual Reality; VR; simulation; vehicle simulator; head-up; HUD; head-down; HDD; head-mounted; HMD; display; information; instructions; presentation; Virtuell verklighet; VR; simulering; fordonssimulator; HDD; HUD; HMD; information; instruktion; presentation;

  Sammanfattning : When talking about how to present information in virtual reality, the possibilities are countless, but there are also many problems surrounding the spatial location of the information. This study aims to examine where and how the instructions in a vehicle training simulator should be presented in a future implementation of the interface in virtual reality. LÄS MER

 4. 4. Undersökning av hur en Head-Up Display kan förbättra spelupplevelsen för ett fantasyspel inom MOBA-genren

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Alexander Kämpe; [2017]
  Nyckelord :HUD; Head-Up Display; GUI; Graphical User Interface; Game studies; UI UX; fantasy; multiplayer online battle arena; MOBA;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats syftade till att undersöka hur en Head-Up Display kan utformas för att förbättra spelupplevelsen för ett fantasyspel inom MOBA-genren. ... LÄS MER

 5. 5. Conceptual Design of Interaction between Driver and Automated Trucks For Connection to a Platoon

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Beatrice Berg; Susanna Greder; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The area of automated vehicles is currently emerging and the development of advanced automatic systems can be seen as an effort to better support humans by technology. Increased safety, reduction of emissions by fuel efficiency, increased comfort while driving and cooperation between vehicles by e.g. LÄS MER