Sökning: "Healing garden"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden Healing garden.

 1. 1. Tillämpning av evidensbaserad design vid gestaltning av två trädgårdsrum på GreveGarden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Jenny Sjöstrand; [2020-10-06]
  Nyckelord :Design proposal; Nature-based rehabilitation; Health design; Evidence-based design; EBD; Evidence health design; Supportive environments; Healing garden;

  Sammanfattning : Mental illness is rising dramatically in Sweden and accounts for as much as 46 % of all ongoing sick leave. Studies show that between 2011 and 2017, the increase due to psychiatric afflictions was 129 %, with the vast majority of cases concerning women in the public sector. LÄS MER

 2. 2. Evaluating a quality evaluation tool for use in designing healthcare gardens : a case study of a landscape analysis method applied to two stress rehabilitation gardens

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Fredrik Tigerschiöld; [2019]
  Nyckelord :healing garden; health design; landscape analysis; mental illness; nature-based rehabilitation; quality evaluation tool; restorative environment; stress; therapeutic garden;

  Sammanfattning : Stress-related mental illness is widespread in Sweden. Meanwhile, there is evidence that nature can help treat these illnesses. To implement nature as a tool for rehabilitation, some knowledge of landscape architecture is needed. Such knowledge exists, but may be challenging to implement. LÄS MER

 3. 3. Att läkas i trädgårdsmiljö : En jämförande studie av Epikuros trädgård och alnarpsmetoden

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Pia Noord; [2019]
  Nyckelord :Epicurus; epicurism; alnarpsmetoden; garden therapy; Hellenistic philosophy; qualitative method;

  Sammanfattning : This is a study of Epicurus garden in Athens in the 300´s bce, and the method of rehabilitation applied in the garden of Alnarp today at the Swedish University of Agricultural Science. The study aims to pinpoint areas of comparison in methods of healing in a garden environment, in Epicurus garden versus the rehabilitating garden of Alnarp. LÄS MER

 4. 4. Trädgården som läkande källa : en jämförelse mellan Alnarps, Gröna Rehab och Nynäs slotts rehabiliteringsträdgårdar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Maria Pershagen; Lena Ransmark; [2018]
  Nyckelord :grön rehabilitering; landskapsarkitektur; stress; utemiljö; utformning;

  Sammanfattning : Kandidatuppsatsen skrevs på institutionen för Stad och Land, Sveriges Lantbruksuniversitet under vårterminen 2017, med syftet att identifiera en checklista för rehabiliteringsträdgårdar utifrån Alnarpsmetoden och använda den till att analysera och jämföra tre rehabiliteringsträdgårdar med avseende på utformning, plats och aktiviteter. Tre väletablerade rehabiliteringsträdgårdar i Sverige jämfördes, den vid Nynäs slott i Tystberga, Gröna rehab i Göteborg och trädgården i Alnarp. LÄS MER

 5. 5. Hyperrealitet, perceptionsfenomenologi och relationsinramning : Prövandet av en teoretisk förklaringsmodell med utgångspunkt från en kritisk undersökning av forskning om naturens läkande egenskaper.

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Timo M. Järpeskog; [2018]
  Nyckelord :Hyperreality; perception phenomenology; relational frame theory; the more-than-human; perception; phenomenology; eco-psychology; behaviorism; religious studies; buddism; acceptance and commitment therapy; evidence based psychotherapy; nature assisted interventions; animal assisted interventions; nature as a healing place; rehabilition gardens; garden therapy; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; only-human; mental health.; Hyperrealitet; perceptionsfenomenologi; relationsinramning; mer-än-mänskliga; perception; fenomenologi; ekopsykologi; behaviorism; religionsvetenskap; buddism; acceptance and commitment therapy; evidensbaserad psykoterapi; naturassisterade interventioner; djurassisterade interventioner; naturen som en läkande plats; rehabiliteringsträdgård; trädgårdsterapi; Hayes Steven; Abram David; Baudrillard Jean; enbart-mänskliga; psykisk ohälsa.;

  Sammanfattning : Denna masteruppsats diskuterar naturens läkande effekt på människan genom att analysera nuvarande forskningsläge i både svenskt och internationellt perspektiv. Analysen förstås genom en teoretisk modell som baserar sig på ekologisk perceptionsfenomenologi, hyperrealitet och relationsinramning. LÄS MER