Sökning: "Health Economic Analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 349 uppsatser innehållade orden Health Economic Analysis.

 1. 1. THE WELL-BEING OF ACADEMICALLY RESILIENT STUDENTS IN GERMANY Reanalysis of PISA 2015 data using Structural Equation Modeling

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Deborah Elin Siebecke; [2020-01-22]
  Nyckelord :Academic Resilience; Disadvantaged High-Achievers; Well-Being; Academic Performance;

  Sammanfattning : Aim:This study aims at investigating the well-being of academically resilient students, as well as examining a possible effect of well-being on achievement. In doing so, this study attempts at contributing to a smaller research gap concerning the well-being of academically resilient students. LÄS MER

 2. 2. "Det stavas inte konsumentskydd, utan pengar" : En kritisk retorikanalys av hur CSR kommuniceras i Svenska Spels marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jonas Johansson; Ted Johansson; [2020]
  Nyckelord :CSR; advertising; market communication; Svenska Spel; gambling addiction; CSR; reklam; marknadskommunikation; Svenska Spel; spelmissbruk;

  Sammanfattning : In society today, it has become more common that companies are expected to strive against following a Corporate Social Responsibility. The concept of CSR involves the responsibility every company have towards the society and has it roots in economic, social and environmental standpoints. LÄS MER

 3. 3. Psykosomatisk sjukdom och somatiseringssyndrom inom somatisk vård : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emelie Cigéhn; Lykke Iloson; [2020]
  Nyckelord :Health; Medically unexplained physical symptoms MUPS ; Medically unexplained symptoms MUS ; Mental Disorder; Patient-centered care; Pain Perception; Hälsa; Personcentrerad Vård; Psykiska Störningar; Psykosomatiska Sjukdomar; Smärtuppfattning; Somatiseringssyndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund En stor del av de patienter som frekvent söker vård lider av psykosomatiska sjukdomar (MUPS) och somatiseringssyndrom (MUS). Båda dessa tillstånd grundar sig i psykiska påfrestningar men yttrar sig i form av fysiska symptom. Stress är en psykisk påfrestning som är mycket utbredd i vårt samhälle idag. LÄS MER

 4. 4. Investigating flood risk cost in Kungsbacka using the ICPR FloRiAn GIS-tool

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Erika Lindqvist; [2019-10-25]
  Nyckelord :Flood risk cost; flood risk analysis; risk management; flood; natural hazard; ICOR FloRiAn; GIS;

  Sammanfattning : Losses from floods have increased in recent years, worldwide and in Sweden. Understanding the economic and non-monetary cost of being exposed to flood hazard is important from a spatial planning perspective, particularly in urban areas. LÄS MER

 5. 5. Low emission zones in Sweden – Evidence from Uppsala

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Herman Andersson; [2019-10-21]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER